Uudenlaisen ajoveromallin valmistelu puhuttaa

Autokauppiaspäivien juhlaseminarissa 15.3. puhuttiin yllättävän paljon  uudenlaisesta ajoveromallista, jossa auton hankintaan ja omistamiseen liittyvä verotus siirtyisi käytön perusteella määritettäväksi veroksi. Asian esilläolo on ymmärrettävää, koska autokauppa-ala on ollut viime aikoina taloudellisesti  tiukilla. Jos auton oston yhteydessä tapahtuva verotus alenisi,  se helpottaisi autokauppaa ja autokanta uusiutuisi nopeammin. Asiaa kosketteli puheenvuoroissaan  ainakin eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen, […]

Julkisen vallan tulisi luoda markkinoita yrityksillemme – älyliikenteessa on iso mahdollisuus

Suomessa media on tulvillaan keskustelua tarpeesta synnyttää uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä. Keskustellaan eri tukimuodoista, verohelpotuksista, yrityshautomoista ja hallituksen johdolla on käynnistetty paljon huomiota saanut Team Finland konsepti julkisten toimien kohdentamiseksi paremmin edistämään yritystemme onnistumisia. Julkisen vallan toimet olisivat tuloksellisempia, jos se synnyttäisi uusia markkinoita päätöksillään ja säädöksillään ensin Suomessa. Olisiko Nokia voinut kehittyä matkapuhelinjohtajaksi ilman julkisen vallan toimia matkapuhelinverkkojen […]

Oikeudenmukaisempien liikenneratkaisujen työryhmä voi olla hyvä askel myös päästöjen vähentämiseen

Suomessa kaivataan rohkeutta toteuttaa asioita, joilla Suomi voi olla edelläkävijä yhteiskunnan uudenlaisten palvelurakenteiden, teknologian soveltamisen ja ympäristöasioiden osalta. Määrätietoisen ja aloitteellisen liikenneministerimme otteita on tästä kiitetty tänään(4.2.2012) Helsingin Sanomien pääkirjoituksessakin. Jorma Ollilan nimeäminen oikeudenmukaisia ja älykkäitä liikenneratkaisuja selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi kertoo hallituksemme päättäväisyydestä toteuttaa hallitusohjelmaa myös satelliittiperusteisten tiemaksujärjestelmien selvittämisen osalta. Merkittävää on myös se, että […]

Autoilun käytönperusteiset maksut linjassa liikennepoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa

Liikenneministerin johdolla valmisteltavan Suomen hallituksen  liikennepoliittisen selonteon lähtökohtana todetaan mm. seuraavasti:    ” Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. ”  Sekä liikenne- ja viestintä ministeriön että EU:n komission teettämissä tutkimuksissa on yksiselitteisestii todettu, että asetettuihin liikenteen päästöjen vähentämistavoitteisiin voidaan päästä vain ottamalla käyttöön menettelytavat, joilla  ajamisen […]

Kiinassa panostetaan sähköautojen markkinoilletuontiin

Kiinalaisissa lehdissä julkistettiin marraskuun puolivälissä (13.11.2011 viikonlopun jälkeen) neljän hallituksen ministerin allekirjoittamat suunnitelmat, joiden mukaan hallitus rohkaisee 25 pilottikaupunkia viemään aktiivisesti eteenpäin sähköautojen käyttöönottoa ja niiden vaatimaa infrastruktuuria. Mukana ovat myös ostovoivaiset Pekingin ja Shanghain alueet. Uutisen jälkeen sähköautoja Kiinassa kehittävien ja valmistavien yhtiöiden (kuten BYDin) osakkeet kohosivat reilusti Honk Kongin pörssissä.

Hollannissa jatketaan työtä käyttöön perustuvien ajamisen maksujen valmistelussa

Valtakunnan laajuiseksi  kaavailtu kilometripohjainen maksujärjestelmä hylättiin Hollannissa kansan vastustuksesta johtuen jokin aika sitten, mutta hallituksen vaihduttua on asia edennyt alueellisella tasolla. Perusongelmahan ei ole poistunut. Keskeinen syy kansalaisten vastustukseen oli hallituksen aikomus pakottaa km-seuranta aluksi vain maksamista varten kaikkiin autoihin. Hollantilaisten luottamus viranomaisiin on perustellustikin selvästi heikompi kuin Suomessa.