Autoilun käytönperusteiset maksut linjassa liikennepoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa

Liikenneministerin johdolla valmisteltavan Suomen hallituksen  liikennepoliittisen selonteon lähtökohtana todetaan mm. seuraavasti:    ” Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. ”  Sekä liikenne- ja viestintä ministeriön että EU:n komission teettämissä tutkimuksissa on yksiselitteisestii todettu, että asetettuihin liikenteen päästöjen vähentämistavoitteisiin voidaan päästä vain ottamalla käyttöön menettelytavat, joilla  ajamisen valintoja voidaan ohjata  ajosuoritteeseen (matka, aika, paikka, ajotapa) perustuvien maksujen avulla.

Liikenneministeri Kyllösen esilläpitämä satelliittiperustainen koko maan kattava autoilun veromalli edesauttaisi samalla liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta  – kun se toteutettaisiin uudenlaisen palvelujärjestelmän avulla.  Yhteistyössä viranomaisten ja alan yritysten kanssa valmistellussa ns. monipalvelumallissa, autoilijoille luodaan hyödyllisiä tietopalveluita ja vapaus päättää mahdollisimman pitkälle omasta ajokäyttäytymisestään ja autoilun maksamistavasta.

Liikennepoliittisen selonteon laatimisen rinnalla on tärkeää kehittää ja testata uudenlaista lähestymismallia ja uudenlaisa palveluita tieliikenteeseen. Liikenteessä ja kuljetusmuotojen hallinnassa on nähtävissä uudenlaisen ajattelun tuominen käytäntöön. Älykkäillä järjestelmillä palvellaan kulkijaa entistä paremmin samalla valinnanmahdollisuutta lisäämällä.