formats

Päästötavoitteista positiivinen paine liikenneratkaisujen kehittämiseen

Suuri osa kansalaisista sekä päättäjät juhlapuheissaan presidenttiämme ja pääministeriä myöten muistuttavat ilmaston muutoksen uhasta maapallollemme ja tuleville sukupolville. Kansalaiset, poliitikot ja media iloitsivat, kun Pariisin ilmastokokouksessa päästiin aimo askel eteenpäin kansainvälisissä sopimuksissa.

Kun EU:n komissio sitten käsittelee päästötavoitteita EU:n jäsenmaiden osalta, jotta meillä olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia estää ilmastonmuutoksen eteneminen yli kestämättömän rajan, ollaan kauhuissaan. Nyt juuri meidän  tulisi ottaa rohkeita konkreettisia askeleita. Valtalehtemme Hesari otsikoi 20.72016  ”Suomelle luvassa karvas pettymys EU:n päästöesityksessä”. Artikkelinn aiheeno on se, että rahat eivät riitä toimien toteuttamiseen.

On ilmeisen naiivia olettaa, että kilpailtaisiin siitä, kuka tai mitkä maat pystyvät innovoimaan ja kehittämään älykkäitä ratkaisuja ennen muita ilmastomme säästämiseksi ja pääsemään alhaisimpiin päästöihin. Ristiriita ilmastotyön ja julkilausumien sekä omien lyhyen aikavälin taloudellisten intressien välillä on kuitenkin räikeä – pettymyksekseni myös valtamediassa. (lisää…)

 
formats

EU voi hajota nykytiellään

Minulle osui vuosituhantemme ensi vuosina käteeni kirja, jossa ennustettiin maailmanlaajuisen finanssikriisin tuloa ja sen jälkeistä Euroopan Unionin hajoamista. Olin unohtanut aktiivisesta muististani tuon kirjan ennustuksen kunnes Lehman Brothersin kaatuessa vuonna 2008 se palautui mieleeni. Nyt brittien äänestettyä itsensä ulos EU:sta muistin taas kirjan, joka oli kaikkea muuta kuin tieteellinen.

Kertooko Brittien lähtö EU:sta tyytymättömyydestä EU:hun laajemmaltakin Euroopassa ? Eri EU-maiden poliitiikan uudenlaiset ryhmittymät kertovat tähän selvän vastauksensa.

Kuten saksalainen kuulu taloustieteilija ja professori Hans-Werner Sinn totesi blogissaan Ison-Britannian edetessä kohti EU-kansanäänestystä: “Briteillä ei ole mitään Eurooppaa vastaan, vaan Brusselissä valtaa hakevaa Eliittiä”.  Hän, kuten valtaosa eurooppalaisista pitää EU:tä tärkeänä ja EU:n muodostamista oikeana ratkaisuna monesta syystä sekä talouden, turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. EU valtarakenteineen, Euroineen ja liialliseski paisuvine tehtävineen on erkautunut siitä, mitä kansalaiset eri maissa pitävät järkevänä ja oikeana. (lisää…)

 
formats

Car Sharing is today`s smart traffic application

I was sitting in a Berlin cafeteria a sunny May morning with our company lawyer. We needed to move to an other place in the City for a meeting. Our lawyer took his mobile from his pocket and pressed some buttons. Then he informed me that we can take the BMW parked 30 meters from us. It was neither his car nor  had he seen the car before. When getting in to the car it was asking with its display if we were happy on the car and if it was clean enough.

This was my first experience with Car sharing. It worked well. My lawyer drove us to the aimed destination and we left the car on the street by the office building. No concern on the parking fees or other – only a bill based on used minutes to be followed. In this time not for me but for him.

This well operating application is releasing to us that connected car and smart traffic applications are already here. This will change the whole traffic. What would be a purpose of owning a car in a city ? After some time I can use my apps to take a car or tram to Finland and information available would advice me on when and which mean of traffic I need to change and where. Later the car itself will drive the car as well.

And these steps are only part which will take place in the coming years with traffic. After some years we will, among other things, wonder why we were accepting  the heavy traffic noise and polluted air from vehicles.

 
formats

Suomi asuttuna – vai kaupungistumisella nousuun ?

Istuin lentokoneessa hollantilaisen herran vieressä. Hän oli päättänyt muuttaa perheineen Salzburgin lähelle Itävaltaan, koska siellä on paljon luontoa ja tilaa. Hän oli perustanut sinne kasvavan yrityksen, joka toimittaa ohjelmistotrakaisuja eri puolile maailmaa. Hollantihan on hyvin tiiviisti rakennettu maa. Kerroin hänelle, että Suomessa käydään keskustelua siitä, miten koko Suomi voitaisiin pitää asuttuna – tai tulisiko se pitää. Hän oli silmin nähden hämmästynyt – ja ehkä kateellinen siitä, että tällainen kiistan aihe voi olla.

Osmo Soininvaara perusteli saatavilla olevaan tilastoaineistoon perustuen SK/29.4.2016 , että taloudellinen kasvu ja työllisyyden kehitys tapahtuu ennen muuta kaupungeissa ja kaupunkien kasvamisen kautta. Suomessa se tarkoittaa ennen muuta Uudenmaan kaupunkialuiden kehittymistä ja uutta rakentamista ja kaavoitusta. Näiden lukujen – ja myös kansainvälisten tutkimusten – mukaan taloutemme siis kehittyy kaupunkeja kasvattamalla. Suomen osalta se tarkoittaa muiden seutujen väkimäärän pienenemistä ja osin jopa autioitumista. Haluammeko tällaista kehitystä ? Voiko olla jokin kolmas tie ? (lisää…)

 
formats

Liikenneministeriltä kauaskantoinen aloite

Liikenneministeriö ilmoitti eilen 18.4.2016 käynnistävänsä valmistelun valtion liikenneverkon kehittämiseksi. Kehittämisen keinoihin ja mahdollistajiin on erityisesti mainittu ajatus liikenneverkon omistuksen yhtiöittämisestä. Erittäin merkityksellistä ja kauaskantoista aloitteessa on tutkittavan uudistuksen tarkoituksessa kerrottu ajatus siitä, että jatkossa liikenteen käyttäjä maksaisi liikenneverkon käytöstä. Tuo olisi osana rahoitusratkaisua väylien parempaan kunnossapitoon ja kehittämiseen.

On ymmärrettävää, että julkisuudessa keskustelu kohdistuu huoleen valtion omaisuuden yhtiöittämisestä. Väärin toimittuna tuo voisikin sisältää suuria vaaroja. Liikenneministeriön päättämään valmistelutyöhön sisältyy kuitenkin selkeä tavoite kokonaan uudenlaisesta innovatiivisesta mallista, jossa käyttäjä maksaa osaltaan tieverkon käytöstä. Nykyteknologia on avannut siihen mahdollisuudet. Yhtiöittäminen ei ole selvästikään itseisarvo, vaan keino varsinaisille tavoitteille.

Hyvin toteutettuna tällä ratkaisulla voidaan toteuttaa paitsi liikenneverkon rahoittaminen, parempi ja paremmin kohdistetty palvelu väylillä liikkuville asiakkaille ja käyttöperusteisten maksujen myötä myös liikenteen päästöihin vaikuttaminen. Suomihan on sitoutunut osaltaan myös päästöjen vähentämiseen.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö esitti HS/18.04.2016 uudistuksen “vaaralliseksi”. Tämä kertoo osaltaan siitä, että valmistelun positiivisia vaikutuksia oikein toteutettaessa on vaikea hahmottaa.  Asiakaskohtaisten ja käyttäjäperusteisten maksujen avulla ilmastopäästöihin voidaan vaikuttaa. Liikenneverkon yhtiöittäminen saattaa olla toimiva keino tämänkin tavoitteen osalta.

Käytäjäperusteisuudella voidaan liikenteen kallis infrastruktuuri saada tehokkaampaan käyttöön ja investoinnit voidaan kohdistaa paremmin tarpeen ja käytön mukaan.   Myös tieverkon käytön ajalliseen jakautumiseen eri tielläliikkujien osalta on mahdolista vaikuttaa nykyisillä viestintä- ja tietotekniikkaratkaisuilla.

Liikenneministeriön aloitteellisuuteen sisältyy myös edelläkävijyys. Digitaalisten ratkaisujen parempi mahdollistaminen ja uudenlaisen ajattelun tuominen liikkumiseen Suomessa antaa perustan edelläkävijäyritysten kehittymiseen Suomessa. Tämä voi olla paitsi hyvää liikenne- myös oivallista työllisyyspolitiikkaa. Uudenlaiset ratkaisut luovat myös vientiä yritystoiminnallemme.

On aikaista sanoa, miten valmisteltavassa hankkeessa onnistutaan. Onnittelen kuitenkin liikenneministeriäämme rohkeasta aloitteesta. Myös tiedottaminen oli onnistunutta. Toisin kuin tapahtuin aiemman ns. Oikeudenmukaisen liikenteen työryhmän valmistelutyön osalta.

 

 

 
formats

Unkarin älykkäästä tiemaksamisesta mallia

Suomessa on taas herännyt keskustelu tiemaksutullien rakentamisesta Helsinkiin – siis ruuhkamaksuista. On valitettavaa, että uudestaan on palattu vanhanaikaiseen ajatteluun tässäkin. Maahamme kaivataan uutta innovatiivista taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille tuovaa ajattelua ja edelläkäyviä ratkaisuja. Meiltä puuttuu nyt tarvittavaa rohkeutta. Muiden ideoiden teilaaminen – erityisesti yhteisten asioiden hoidossa – tuntuu olevan päivä sana.

Liikenneministerinä toimineen Merja Kyllösen asettama Oikeudenmukaisen liikenteen työryhmä ehdotti pari vuotta sitten Jorma Ollilan johdolla kokeiluja uudenlaisesta autoilijoiden maksamisjärjestelmästä siten, että auton hankinnan yhteydessä perittävä vero siirrettäisiin ajamisperustaiseksi. Tämä ehdotettu eteneminen olisi hyvin toteutettuna tuonut paitsi mainion ratkaisuosan Helsingin alueen tulevaisuuden liikennehaasteisiin, myös avannut uusia liiketoimintoja, työpaikkoja ja kaivattua piristystä innovatiivisiin vientimahdollisuuksiin. Laajan asiantuntijajoukon kannattama ehdotus on hiljaisesti haudattu. Asian luulisi olevan entistä ajankohtaisempi myös tiukentuneiden kansainvälisten ilmastosopimusten vuoksi.

Katsokaamme, miten Unkari on hyötynyt  raskaiden kuorma-autojen innovatiivisesta tiemaksumallista. Siinä on samoja elementtejä kuin haettiin uudenlaisesta autoveromallista, jossa autoissa olevat laitteet olisivat palvelleet eri tavoin autoilijoita. Unkarin malli poikkeaa oleellisesti mm. Saksan rekkojen hyvin kalliiksi tulleesta tiemaksujärjestelmästä. (lisää…)

 
formats

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita kohden älyliikenteellä

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus Pariisissa ennen joulua sisälsi erittäin kunnianhimoiset tavoitteet – moni voi pitää niitä myös epärealistisina. Konkreettisten toimien tulisi seurata ripeästi.

Liikenne vastaa lähes kolmanneksesta päästöistämme, kun teollisuus ja asuminen vastaavat saman suuuruusluokan osuudesta. Liikenteen päästöt ovat jatkaneet reippainta kasvua myös Euroopassa huolimatta autojen vähäpäästöisempien mallien yleistymisestä. Toimet liikennepolitiikassa ovat olleet aivan riittämättömiä.

Jo useita vuosia EU:n ja Suomessa LVM:n virkamieten toimesta on laadittu tutkimuksia siitä, että jo aiempiin vaatimattomampiin päästötavoitteisiin pääsemiseksi liikenteen kasvua tulee ohjata ajamisen maksujärjestelmillä. Ajaminen selvästi vähenee, kun maksaminen konkretisoituu ajetun matkan mukaan.

Suomessa Liikenneministerin toimeksiantama Oikeudenmukaisemman liikenteen työryhmä julkaisi kaksi vuotta sitten raporttinsa suosituksineen. Jorma Ollilan vetämä työryhmä päätyi ehdotuksiin tutkia ja tehdä laajoja kokeiluja autoverotuksen muuttamiseksi kilometriperustaiseksi käyttäen satelliittipaikannusta. Käytännöllisesti katsoen kaikki sidosryhmät kannattivat työryhmän ehdotuksia. (lisää…)

 
formats

Köyhyys hyvinvointimme keskellä

Joulun tullessa pelastusarmeija kerää joulupatoihinsa apua köyhemmille ja tarvitseville hyvinvointimme ja tavaraa täynnä olevien kauppakeskusten kupeessa. Ruokajonoista on uutisoitu lisääntyvästi. Helsingin Sanomat on tällä jouluviikolla haastatellut eduskuntaryhmien johtajia siitä onko köyhyys ihmisen oma syy.  Joulu on yksi aika pohdiskella syitä ihmisen taloudellisen hädän ja yksinäisyydenkin osalta – ja tehdäkin sen osalta vaikkapa vain pieniä tekoja.

Markkinatalousjärjestelmämme ja kiihtyvä yhteiskunnan tahti on entistä ankarampi monelle yhteiskuntamme jäsenelle. Pitkäaikainen kansanedustajamme Esko-Juhani Tennilä piti selkeällä tyylillään toissa aamuna radiossa puheen, jossa kosketeltiin yhteiskuntamme kehitystä ja köyhyyttäkin.

Tennilä kertoi aluksi kokemuksiaan köyhyydestä Lapissa lapuusvuosiensa ajalta 60-luvulta ja arvioi positiivisesti hyvinvointivaltion kehitystä 70- ja 80-luvulta Suomessa ja sitten raha-markkinoiden ja markkinoiden vapauttamista 90-luvulle siirryttäessä. Rahamarkkinoiden vapautumiseen ja ns. Tacherismiin ja Reaganismiin liittyvä maailmanlaajuinen muutos hyvinvointivaltioajattelussa oli hänen analyysissää tuhoisaa ja edesautti köyhyyden säilymistä voimakkaammin kuin talouden yleinen kehitys olisi oikeuttanut. (lisää…)

 
formats

New on-demand services on the road

Digitalisation and new communications services are changing our environment everywhere,  also in traffic. The old way of understanding a job as a permanent working position is changing. Uber, originated from, California is the most well known on-demand service company in the world. It is inevitable that new on-demand service companies emerge – whether  we like it or not.

In traffic environment, one of the latest on-demand services introduced in the USA, is on-demand road assistance. Mobile apps help any driver to take urgent contact to nearest road assistance when needed. It brings drivers clear cost benefit and  faster help. (lisää…)

 
formats

Junaliikenteen sulkemisesta ei paluuta

Liikenne- ja viestintäministeriön ministeri Anne Bernerin johdolla tehty päätös junalinjojen lopettamisesta useilla taloudellisesti kannattamattomilla reiteillä on huolestuttava. Taloudelliset laskelmat ovat loogiset. Muiden seikkojen huomioonottaminen laskuissa on pulmallisempaa. Kun rataosuuden käyttö lopetetaan, on päätös usein peruuttamaton. Toisin on kun leitataan kustannuksista, joita voidaan uudessa tilanteessa palauttaa takaisin.

(lisää…)

 
 
© Vesa Helkkula
credit
swedishEnglish