Hei, olen Vesa.

AMMATILTANI OLEN YRITTÄJÄ JA PITKÄÄN YRITYSJOHTAJANA TOIMINUT. NÄEN VASTUULLISEN YRITYSTOIMINNAN TÄRKEÄNÄ YHTEISKUNNAN ETEENPÄINVIEJÄNÄ JA ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUN KESKIÖSSÄ.

YHTEISKUNNALLINEN KIINNOSTUKSENI JA LUONTOSUHTEENI ON VIENYT MINUT MUIHINKIN TEHTÄVIIN YHTEISKUNNASSAMME. KIRJOITTAMALLA JA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ PYRIN JAKAMAAN OPPEJANI JA EPÄONNISTUMISIANI YHTEISEKSI EDUKSI .

Näillä kotisivuillani tuon esille taustatietojani ja kirjoituksiani  tärkeäksi näkemistäni sioista. Aihealueita, joihin keskityn ovat

  • Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
  • Yrittäjyys ja vastuullinen yritystoiminta kehityksen polttopisteessä ja
  • Vanhustenhoidon tilan parantaminen vanhenevassa Suomessa.

Nuoruudestani asti olen lintujen harrastajana ja partiolaisena rakentanut vahvan luontosuhteen ja tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa luontomme säilymiseksi myös lapsillemme.

Vesasta sanottua