formats

SOTE-uudistuksen keskeytys tulisi yhteiskunnalle kalliiksi

/HS Mileipide 3.3.2018/ Helsingin Sanomat uutisoi 1.3. eräiden hallituspuolueen edustajienn mahdollisesta aikomuksesta äänestää hallituksen Sote-uudistusta vastaan. Edellisen päivän HS kertoi opposion halusta viivästyttää Sote-uudistus vaalikauden ylitse vedoten EU:n kilpailuoikeuden säädöksiin.

Sote- tai maakuntauudistuksen eteenpäinvienti on nyt viimeistään äärimmäisen tärkeää, jotta terveydenhuoltojärjestelmämme pystyy vihdoin ottaamaan sille välttämättömiä askelia keskeisten puutteiden vähentämiseksi. Terveydenhuollon hoitoketjujen, asiakkaiden palvelun, tietojärjestelmien ja toimintatapojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta vanhenevan väestömme terveydenhuoltojärjestelmämme voidaan saattaa tehokkaamalle palvelutasolle.

Uudistuvat Sote-rakenteet antavat raamit, joiden puiteissa kehitystyötä voidaan vihdoin jatkaa riittävän määrätietoisesti. Ilman raamien olemassaoloa organisaatioissa toimivat ammattilaiset eivät pääse kehitystyössä eteenpäin, vaan tilanne jatkuu rakennepäätösten odotteluna. Olen seurannut tarkkaavaisesti Sote-valmistelua toimiessani viisi vuutta Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamustoimessa ja todennut kuinka asiantuntijoiden näkemyksiä ja kantoja on otettu tarkoin huomioon mallia rakennettaessa ja hiottaessa. (lisää…)

 
formats

Yrittäjyys yhteiskunnan muutoksen keskiössä

Yhteiskuntamme muutostahti jatkaa kiihtymistään. Samalla useat ongelmat kuten ilmastonmuutos ja sen seuraukset yksilöille ja ympäristöllemme, väestönkasvu ja konfliktien seurauksena tapahtuva muuttoliike tulevat entistä haasteellisemmaksi ja globaalimmiksi. Teknologian kehitys vaikuttaa kasvavasti ihmisten elämään ja muutoksen vauhtiin.

Voimme kysyä missä on avaimet tarvittavan, riittävän nopean muutoksen toteuttamiseksi maailmamme haasteiden hallitsemiseski ja ratkaisemiseksi. Onko se maiden hallituksilla, yksilöillä, kansalaisliikkeillä, yrityksillä vai yrittäjillä ?

Uskallan väittää, että yrittäjät ovat entistä entistä enemmän muutoksen keskiössä – ja nimenomaan yrittäjät, joilla on intohimona ja haluna tehdä maailmaa paremmaksi. Yrittäjiksi voidaan nähdä myös yksilöt, jotka luovat omasta aloitteesta muutoksen, kuten Stop Wasting Food -liikken perustaja Selina Juul, eikä vain suurmenestyjinä nähdyt yrittäjät kuten Mark Zukkenberg, Steve Jobbs ja Elon Musk.

Travittavassa muutoksessa esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ovat hallitukset ja kansalaiset tietysti oleellisessa roolissa, mutta riittävän nopean  muutoksen aikaansaamiseksi ja uusien tarvittavien innovaatioiden realisoimiseksi yrittäjät ja yritykset nousevat polttopisteeseen. Uusien, eettisesti ja moraalisesti oikeista tavoitteistaan lähtevien yritysten synty ja kehittyminen on oleellisen tärkeä maailman parantamisessa. Liikkellelähdössä on aina kyseessä jostain yksilöstä tai ryhmästä yksilöitä –  yritäjistä sanan oikeassa merkityksessä.

Tällä viikolla Nordic Business Foorumissa kuulimme muutamia häikäiseviä esityksiä. Näistä yksi oli 23-vuotiaan Hollantilaisen yrittäjän Boyan Slatin haastattelu hänen toimistaan kaikkien merien puhdistamiseksi muovijätteestä – ei enenpää eikä vähempää.

 
formats

Suomeen tarvitaan toimiva omalääkärimalli

/HS 4.7.2017/Sote-uudistuksessa pyritään kiirehtimään heti mittavilla yksityistämisaskelilla valinnanvapauden toteuttamiseen.  Ison askeleen sijaan tulisi aloittaa kansalaisia eniten hyödyttävästä kulmasta.  Keskustelu on viimeksi painottunut perustuslakiasiaan, vaikka uudistusten tulisi lähteä kansalaisille syntyvistä ymmärrettävistä eduista. Eikö keskeinen huolemme ole, että sairastuessamme hoitoketjun alku ei  toimi tyydyttävästi arkipäivän tilanteessa ?

Useissa Euroopan maissa, vaikkapa Tanskassa ja Italiassa, perusterveydenhoitojärjestelmä palvelee ihmisiä  toimivan omalääkärijärjestelmän kautta oleellisesti paremmin kuin Suomessa. Omalääkäreinä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat ja omalääkäreiden pysyvyys ja ja saavutettavuus on hyvä, On helppo ottaa yhteys lievässä tai vakavammassa tilanteessa tuttuun lääkäriin. (lisää…)

 
formats

Ilmastonmuutos ajaa ihmiset hätään Afrikassa ja muualla – meidän täällä on syytä tiedostaa se

Somaliassa ja maan ympäristössä on meneillään yksi vakavimmista kriiseistä aikoihin. 6 miljoonaa ilmistä elää aliravitsemuksessa ja lapsia kuolee paljon. Taustalla on se, että kolmeen vuoteen ei ole tullut sadetta normaalina sadekautena ja kotieläimet ovat kuolleet kuivuuten ja maata ei voi viljellä. Lähinnä meidän hyvinvointiyhteiskuntien ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos romahduttaa ihmisten elämiä muuallakin.

Brittiläinen tutkija-tomitaja Nafeez Ahmed kirjoitti Helsingin Sanomissa 22.5., että ilmastonmuutos on ollut yksi keskeinen aiheuttaja myös Isis-jihadistijärjestön synnylle. Hänen mukaansa Isisiä ei olisi syntynyt ilamn ilmastonmuutosta, joka on aiheuttanut kattavaa kuivuutta myös Syyrian alueella. (lisää…)

 
formats

Digitalisation and connectivity will change automotive retail and repair

The nature of automtive retail is changing radically and disruptions will have significant impact on dealers´role and business viability. People are not any more visiting traditioal car dealer premises to select their car and then purchase a car in as earlier. Decision or car purchase on car leasing is made online ith digitalised systems. Dimishing share of  people want to own their car, but have a car ”as a total service” including repair and maintenance, motor insurance, tanking or charging service with their mobile apps. Dealer sales margins continue to diminish and new players are entering the markets.

This creates a must for car dealers to change their operations with customer comminications and digitalisation – and to offer new digital services including repair and maintenance. It is a battle for the customers with ”winner takes it all dynamics”.

This creates providers of new innovative connectivity and digitalization systems a big and promising market.

S-group in Finland has noe launched a new sales models, whera a customer needs only pay montly fee when getting the car for customer use. The montly fee includes also repair and maintenace service, motor insurance, B-call and towing services and others.  Aplicom end2end solution is used and created a new S-drive apps and service  and provided to  customers together with mobile operator Elisa and service provider Helpten.

The system will move customer experience to a totally new level.

 

 

 

 

 

 

 
formats

Digitalisaatio ja connectivity autoalan ykköstrendeiksi

Connectivity eli autojen liittäminen langattomasti ulkopuolisiin tietojärjestelmiin ja siihen nivoutuva digitalisaatio nousi ensimmäsitä kertaa ykkössijalle autoalan trendeissä kohti vuotta 2015, kun KPMG teki vuositaisen haastattelututkimuksen autoteollisuudelle. Seuraaville sijoille hyppäsivät hybridisähköautot ja sähköautoistuminen. Aiemmat tärkeimmät trendit kuten  polttomoottien tehon ja koon optimointi ja kehittyvien maiden markkinat putosivat selkeästi jäljemmäs.

Autojen liitettävyydestä ja digitalisaatiosta on puhuttu jo kauan ja toimenpiteitä on tehty, mutta edelliseen vuoteen 2015 verrattuna näiden asioiden merkityksellisyys teki yllättävän selvän hyppäyksen kärkeen. Jotain on nyt todella tapahtumassa tällä alueella. Toimenpiteet koskevat sekä autoteollisuutta, että ns. jälkimarkkinaa. Autojen omistamisen tärkeys vähenee selvästi ja autokauppa on uusien paineiden edessä. Autokauppa muuttuu ja siirtyy digitaaliseksi ja perinteisiä kauppapaikkoja uhkaa katoaminen. Autoliikkeiden ja siihen kytkeytyvien huoltopalveluiden on pakko muuttaa toimintatapaansa, mikäli haluavat säilyä hengissä.

S-ryhmän enimmäinen alueosuuskauppa, joka on autokaupan ja -huollon osalta monimerkkiliike, ilmoitti lanseeravansa uudenlaisen autojen osamakukauppamallin. Auton hankkijan ei enää tarvitse kiikuttaa sitä noin 30.000 eron summaa autokauppaan, vaan summa voi olla satoja euroja kuukaudessa. Samalla auton kanssa tulee mukaan mobile apps, jonka avulla autoilija saa helposti tiedot auton huoltamisesta, varaamismahdollisuuden, autojen etädiagnostiikkatietoja,  autovakuutuksen liittymän ja lisäpalveluina auton rikkoutumis- ja hinauspalvelut, tarvittaessa ajopäiväkirjan ja ajopalautteen polttoaineen säästämiseksi.

(lisää…)

 
formats

Miten Väyläyhtiö mahdollistaisi teiden paremman kunnon ja autoilijan kustannusten pienenemisen ?

Liikenne- ja viestintäministeriön tänään esittelemä uudistus, jossa perustettaisiin uusi liikenneverkkoyhtiö hallitsemaan maamme tiestöä ja sen kunnossapitoa on saanut huomattavaa julkisuutta ja arvostelua. Monia kysymyksiä ja epäilyksiä on ymmärrettävästi esitetty. Yhtenä suurena kysymyksena on esitetty: Miten uuden yhtiön perustaminen ”voi luoda uutta rahaa” eli autoilijoiden maksut eivät kohoa, mutta tieverkkoa pidetään aiempaa paremmassa kunnossa ?

Tähän kysymyksen on LVM lyhyen tähtäimen osalta vastannut siten, että budjetin ulkopuolinen julkisomisteinen yhtiö voi hankkia rahoitusta valtion budjettitalouden ulkopuolelta lainaamalla. Lainat tulee joskus maksaa pois. Se tarkoittaa sitä, että pidemmällä aikavälillä teiden ylläpito ja kuluminen ja tien käyttäminen on voitava tehdä tehokkaammksi ja säästöjä on löydyttävä muualta. Avainkysymys on siis, miten tehostus voisi tapahtua ja voidaanko päästä riittäviin parannuksiin. (lisää…)

 
formats

Yksityisyyden turvaaminen ja tietosuoja uusissa liikenneratkaisuissa edellyttää pitkäjänteisyyttä

Viime päivinä on ollut  esillä  autoilijoiden huoli yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta, kun uusia liikenteen palvelumalleja on ollut keskustelussa. Asia on herkkä ja siihen nivoutuu paitsi lisääntyvä teknologia mukaanlukien ”connectivity” eli autojen liittyminen  uusiin palveluihin. Kehitys on väistämätön yhteiskunnan palvelukykyä jatkuvaa tehostamista toteuttaessa – myös luonnon kuormitusta ajatellen. Merkillepantavaa on, että EU on tuomassa vuonna 2018 uutta tietosuoja-asetusta. Tämän taustalla on teknologian kehitys ja kaikkialle laajeneva digitalisaatio.

Myös älyautoilussa muutokseen tietoturvan osalta on syytä valmistautua huolella. Rakenteellisten muutoksen perusteeton jarrutus hankalaoittaa pitkäjänteistä valmistautumista myös yksityisyydensuojan ja tietoturvan ratkaisujen osalta (lisää…)

 
formats

Liikennekaari – lunastaako se lupauksensa uuden luomisesta ja päästöjen vähentämisestä ?

Hallituksemme ja erityisesti Liikenne- ja viestintäministeriö on tuonut reippaalla tavalla eduskunnan käsittelyssä jatkavan liikennekaari-lainsäädäntötyön esille. Liikennekaaren on kerrottu mullistavan Suomen joukkoliikenteen, luovan kasvua ja innovaatioita sekä edesauttavan liikenteen päästöjen vähentämistä. Tavoitteet ovat laajasti kannatettuja ? Miten lupaukset voivat realisoitua ?

Liikennekaari käsittää koko liikennesektorin tieliikenteen osalta joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen, raideliikenteen, laivaliikenteen ja ilmailun. Kenttä on laaja ja kyse on lainsäädäntötyöstä. Lainsääntäjälle ja virkamiehille on ymmärrettävästi mahdoton tietää, miten uudenlaiset liiketoimintamallit rakentuvat ja miten uudet palveluinnovaatiot realisoituvat. Silti on tärkeää edetä tämän tärkeän vision kanssa. (lisää…)

 
formats

Pääministerimme osoitti Ylen aamuTv:ssä eettisyytensä ja loogisuutensa

Pääministeri Juha Sipilä oli lauantain 10.12. Ylen aamuTV:ssä toimittaja Seija Raution haastateltavana. Haastattelu alkoi kysymyksillä koskien Venäjän päämisterin vierailua Oulussa. Pääministeri vastasi varsin hyvin ja asiantuntevasti esitettyihin kysymyksiin tästä tapaamisesta sekä muihin haastattelijan esittämiin kysymyksiin tärkeistä poliittisistä aiheista. Nämä koskivat mm. talouskehitystä ja EU-asioita.

Kuuntelijoiden tarkkaavaisuus kuitenkin terästäytyi, kun Seija Rautio siirtyi kysymyksiin liittyen viime viikkojen sanailuun ja viestien vaihtoon YLEn toimittajien ja pääministeri Sipilän välillä. Tähän kansakunnan asioiden kannalta vähemmän tärkeään aihealueen keskusteluun liitettiin myös mediassa esiintynyt Sipiln omaisuustietojen läpinäkyvyys. Pääministeri osoitti vastauksillaan ja kommenteillaan vahvaa loogisuuttaan ja eettisyyttä toimissaan. Pääministerimme arvostelijoiden ja epäilijöiden on syytä katsoa haastattelu Yle Arenasta. (lisää…)

 
 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish