Luonnon kantokyvyn rajat ja yritysten vastuu paremman yhteiskunnan rakentamisessa ovat olleet lähellä sydäntäni kautta toimintani.

Avoimessa kansalaisyhteiskunnassamme meillä kaikilla on mahdollisuus ja velvollisuuskin osallitua yhteiskuntamme rakentamiseen paremmaksi omien resurssien ja halujen rajoissa. Työtehtävien ja perheen hyvinvoinnin rakentamisen ohella olen halunnut olla mukana vaikuttamassa paitsi luontomme säilyttämisessä lähellä ja kaukana myös kansalaisyhteiskuntamme vahvistamisessa avointen moniarvoisten ja liberaalien arvojen mukaisesti. Tähän on sisältynyt kansalais- ja yhdistystoimintaa, poliittisissa liikkeissä vaikuttamista kuin myös jatkuvaa lukemista, oppimista  ja kirjoittamista. Pyörivä kivi ei sammaloidu.

Ilmastokriisin ja luontomme tuhoutumisen eteneminen on meille kaikille entistä todellisempi uhka. Oman taustani perustalta haluan auttaa yrityksiä ja yrittäjiä rakentamaan kilpailukykyä ja kasvua sopusoinnussa vastuun ottamisesta ympäristöstämme. Myös lähiluonnon osalta olen tehnyt pienen osani.

Näillä kotisivuilla blogissani on kirjoituksia näistä minulle tärkeistä ja muista aiheista.

Nuoruudestani asti olen harrastuksissani rakentanut vahvan luontosuhteen lintujen tarkkailijana ja partiolaisena. Tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa ympäristömme säilymiseksi myös tuleville polville. Itseämme huonompiosaisista ja vaikeisiin elämän tilanteisiin joutuneista huolehtimisen näen velvollisuudeksemme. Venäjän johdon käynnistämän hyökkäyssodan luomat koettelemukset ennen muuta ukrainalisiin koskettavat meitä kaikkia.