Hei, olen Vesa

OLEN TEHNYT PITKÄN RUPEAMAN KANSAINVÄLISESTI TOIMIVIEN YRITYSTEN JOHDOSSA JA NÄHNYT SUOMALAISEN OSAAMISEN PARANTAVAN IHMISTEN ELÄMÄÄ. YRITTÄJÄNÄ OLEN PYRKINYT TUOMAAN SAATAVILLE TUOTTEITA, JOILLA ILMASTON PÄÄSTÖJÄ ON VOITU VÄHENTÄÄ ERI MAISSA.

HALUAN OLLA MUKANA YRITYSTEN HALLITUS- JA MUISSA TEHTÄVISSÄ EDISTÄMÄSSÄ MAAILMAA PAREMMAKSI IHMISTEN, HYVINVOINNIN, ILMASTON JA LUONNON KESTOKYKYVYN OSALTA.

Näillä kotisivuillani tuon esille taustatietojani ja kirjoituksiani  tärkeäksi näkemistäni asioista, mm.

  • Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
  • Yritystoiminta yhteiskunnan talouden ja kehityksen perustana,
  • Demokratian, suvaitsevaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteiden vaaliminen,
  • Koko Euroopan ja aluieden tasapainoinen ja turvallinen kehitys,
  • Puhdas ja terveellinen ravinto,
  • Vanhustenhoidon merkittävien puutteiden poistaminen,
  • Eriarvoistumisen vähentäminen ja tasa-arvo.

Nuoruudestani asti olen lintujen harrastajana ja partiolaisena rakentanut vahvan luontosuhteen ja tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa luontomme säilymiseksi myös lapsillemme.

Vesasta sanottua