Hei, olen Vesa

OLEN TEHNYT PITKÄN RUPEAMAN KANSAINVÄLISESTI TOIMIVIEN YRITYSTEN JOHDOSSA JA NÄHNYT SUOMALAISEN OSAAMISEN PARANTAVAN IHMISTEN ELÄMÄÄ. OLEN PYRKINYT TUOMAAN SAATAVILLE MYÖS TUOTTEITA ILMASTON HAITALLISTEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI.

NYT OLEN PÄÄTTÄNYT KESKITTYÄ EDISTÄMÄÄN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ JA SYSTEEMISTÄ MUUTOSTA KOHTI KIERTOTALOUTTA JA YRITYSTEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA ASIANTUNTIJAORGANISAATION VETÄJÄNÄ. TOIMIN MYÖS ERI YRITYSTEN HALLITUKSISSA JA NEUVONANTAJANA OSAAMISTAUSTANI POHJALTA.

Yhteiskunnallinen kiinnostukseni ja aktiivisuuteni sekä asioihin perehtyminen ulottuu yritystoimintaa laajemmalle. Näillä kotisivuillani  julkaisen kirjoituksiani  tärkeäksi näkemistäni minua kiinnostavista asioista ja kerron hieman taustastani. Osa kirjoituksista on julkaistu muuallakin.

Nuoruudestani asti olen lintujen harrastajana ja partiolaisena rakentanut vahvan luontosuhteen ja tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa luontomme säilymiseksi myös lapsillemme.

Vesasta sanottua