Hei,

NÄILLÄ KOTISIVUILLANI ON BLOGI-KIRJOITUKSIANI TÄRKEÄKSI NÄKEMISTÄNI AIHEISTA. OLEN TEHNYT PITKÄN RUPEAMAN KANSAINVÄLISESTI TOIMIVIEN YRITYSTEN JOHDOSSA SEKÄ YRITTÄJÄNÄ - JA NÄHNYT SUOMALAISEN OSAAMISEN PARANTAVAN IHMISTEN ELÄMÄÄ.

NYT EDISTÄN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ JA SYSTEEMISTÄ MUUTOSTA KOHTI KIERTOTALOUTTA JA YRITYSTEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA ASIANTUNTIJAORGANISAATION VETÄJÄNÄ - JA TOIMIN ERI YRITYSTEN HALLITUKSISSA EDESAUTTAMASSA YRITYSTEN MENESTYMISTÄ.

Vesa

Yhteiskunnallinen kiinnostukseni ja aktiivisuuteni sekä asioihin perehtyminen ulottuu yritystoimintaa laajemmalle. Erityinen kiinnostusalueeni liittyy yritystoiminnan ja yhteiskunnan muuttamiseen maapallomme resursseja ja ilmastoamme säästäväksi. Uskon, että pitkä yritysjohtamisen ja strategiasuunnittelun taustani auttaa yhdistämään kannattavan, kasvavan ja innovatiivisen yritystoiminnan ympäristöstä huolehtimiseen konkreettisella tavalla. Näillä kotisivuillani  julkaisemistani kirjoituksista osa on julkaistu muuallakin.

Nuoruudestani asti olen lintujen harrastajana ja partiolaisena rakentanut vahvan luontosuhteen ja tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa luontomme säilymiseksi myös lapsillemme.

Vesasta sanottua