Hei, olen Vesa

OLEN TEHNYT PITKÄN RUPEAMAN KANSAINVÄLISESTI TOIMIVIEN YRITYSTEN JOHDOSSA JA OLEN NÄHNYT SUOMALAISEN OSAAMISEN PARANTAVAN IHMISTEN ELÄMÄÄ ERI MAISSA. YRITTÄJÄNÄ OLEN RAKENTANUT TUOTTEITA JA PALVELUITA, JOILLA ILMASTON PÄÄSTÖJÄ ON VOITU VÄHENTÄÄ MONISSA MAISSA. OLEN NYT ILMOITTAUTUNUT EHDOLLE EUROOPAN PARLAMENTTIIN, KOSKA NÄEN EU:N ROOLIN TÄRKEÄNÄ ILMASTONMUUTOKSEN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN SEKÄ VAHVAN TALOUDEN JA MAANOSAMME TURVALLISUUTEMME OSALTA

ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISY JA JA YHTEISKUNNALLINEN VASTUULLISUUS OVAT OLLEET OLLEET KESKIÖSSÄ KAIKESSA TOIMINNASSANI. EUROOPPA JA SUOMI VOIVAT OLLA NÄISSÄ EDELLÄKÄVIJÖITÄ .

Näillä kotisivuillani tuon esille taustatietojani ja kirjoituksiani  tärkeäksi näkemistäni asioista, mm.

  • Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
  • Vahva talous vastuullisen yritystoiminnan kautta,
  • Demokratian, suvaitsevaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteiden vaaliminen,
  • Koko Euroopan ja aluieden tasapainoinen ja turvallinen kehitys,
  • Puhdas, terveellinen ja geenimuuntelematon ravinto,
  • Eriarvoistumisen vähentäminen ja tasa-arvo.

Nuoruudestani asti olen lintujen harrastajana ja partiolaisena rakentanut vahvan luontosuhteen ja tämä on antanut perustaa pyrkimyksilleni vaikuttaa luontomme säilymiseksi myös lapsillemme.

Vesasta sanottua