Jatko-opinnot

Tärkeä kiinnostusalueeni on se, miten yritykset voivat toteuttaa entistä paremmin ja perustellummin toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja luonnon materiaalien ylikäytön vähentämiseksi – siis omaksu kiertotalouden (Circular Economy) periaatteita ja editää välttämätöntä systemmistä muutosta. Yritysten strategiatyön ja toimitusjohtajakokemusteni myötä tämän luontovastuullisuuden ja yritystoiminnan strategian ja toimien yhdistäminen entistä vahvemmin on valmistelemani tutkimusalue.

Käynnistin jo kertaalleen Otaniemen Tuotantotalouden laitoksella jatko-opintoni,  joiden tuli tähdätä yritysten arvoihin liittyvään tutkimukseen. Tuo aikomus silloin keskeytyi, kun sain tehtäväkseni johtaa Tecnomenia. Nyt on uusi käynnistys meneillään tuosta yrityksen perinteisen arvonmuodostuksen yhdistämisestä luontovastuullisuuteen ja siitä, miten yrityksen arvon kartuttaminen ympäristölle ja sidosryhmille palautuu yhtiön pitkän aikavälin kilpailueduksi ja tuloksen parantumiseksi.