Kuka Vesa?

Vesa Helkkula

Synnyin Helsingissä ehtien 1960-luvun alkuun  perheen kolmantena lapsena ja kasvoin tärkeimmät lapsuusvuoteni Pihjalamäessä, jota kutsuttiin näköalakaupunginosaksi korkeiden kallioiden, maastolinjoihin sovitettujen talojen ja isojen metsäalueidensa vuoksi.

Olin kouluaikana innokas lintujen tarkkailija ja toimin nuoresta alkaen partionjohtajana. Kaupunkilaispoikana retkeilin paljon luonnossa sekä urheilin aktiivisesti.  Ahmin yhteiskunnallista ja maailman kehitykseen sekä ekologisiin haasteisiin liittyvää kirjallisuutta.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksia kirjoittavalta isältäni omaksuin vahvan kiinnostuksen yhteiskunnallisiin asioihin. Koin opiskelualan valinnan äärimmäisen pulmalliseksi, mutta tuskallisen tuumailun jälkeen päädyin Teknilliseen Korkeakouluun ja tuotantotalouden pääaineeseen Teknillisen Fysiikan osaston kautta. Päivän opiskelin Helsingin lääkiksessä, mutta tein raa’an valinnan jättäessäni muut  kuin valitsemani mielenkiintoiset vaihtoehdot pois. Lukioni rehtori oli kuulemma ihmetellyt ”täydellisen humanistin” valintaa. Halusin hakea ammattiani sieltä, missä yhteiskunta muuttuu nopeiten ja uskoin sen tapahtuvan kansainvälistyvissä yrityksissä. Neurolologian kirjat jäivät lukioharrastuksekseni.

Pääsin tekemään diplomityötäni silloisen Nokian selvästi  kansainvälisimpään yksikköön Nokia Engineeringiin, joka toteutti vientiprojekteja sähköistyksen ja tietoliikenneverkkojen osalta erityisesti Euroopan ulkopuolisiin maihin. Valmistuin diplomi-insinööriksi hieman hosuvauhtia vuonna 1983 ja vuoden 1985 alusta Nokia lähetti minut jatkamaan opintojani tuoreeseen Kauppakorkean  MBA-ohjelmaan osin Yhdysvaltoihin.

Vuosina 1987 ja 1988 toimin Nokian pääkonttorin strategia-osastolla ja silloisen pääjohtajan Kari Kairamon esikunnassa yrityssuunnittelupällikkönä. Se oli todellinen näköalapaikka nuorelle miehelle. Nokia kansainvälistyi nopeasti, toteutti rakennemuutostaan sekä mm. surulliseen tulokseen johtaneet mittavat elektroniikka-alan yritysostonsa. Näin läheltä kehityksen, joka johti Kairamon itsemurhaan ja jota siivitti hänen tärkeän luottohenkilönsä Timo H.A. Kosken äkillinen kuolema.  Pitkän talousnousun jälkeen tuli taloudellinen pudotus ja pankkikriisi, jossa pankkeja ja yrityksiä pyyhkiytyi kartalta.

Aloitin sitten Nokian Matkapuhelinyksikön yritysssuunnittelujohtajana ennen 30 ikävuottani.  Nokian silloisessa johdossa tapahtui valtataistelua, jonka etiikkaa oli joiltakin osin vaikea hyväksyä. Lähdin Nokiasta päivää ennen Jorma Ollilan nimitystä NMP:n toimitusjohtajaksi. Jos olisin malttanut hieman pidenpään yli tuon päivän, olisin ilmeisemmin jäänyt Nokialle vielä vuosiksi.

Toteutin Nokian ns. Mobile Data –yksikön myynnin vuonna 1990. Viisi vuotta myöhemmin perustimme  uuden yrityksen Aplicom Oy:n, joka osti ytimen Nokiasta aluperin myymästäni yksiköstä. Minusta tuli yrittäjä. Olin tuolloin kahden pienen pojan isä ja muuttanut perheineni Espoosta Hyvinkäälle. Aplicom toimi alusta alkaen lähinnä ulkomaisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa ja pääsi hyvään kasvuun uusilla markkinoilla.

Huolimatta kokonaan suomenkielisestä taustastamme laitoimme poikamme Hyvinkään pieneen ruotsinkieliseen kouluun, jotta he voisivat kuin ohimennen oppia toisen kotimaisen kielemme. Koen maamme kaksikielisyyden rikkautena, jonka voi nähdä myös käytännön hyötynä.

Vuonna 1998 minut pyydettiin vetämään globaaliksi laajentunutta tietoliikenneyritys Tecnomenia, jonka kasvu ja tulos olivat pysähtyneet epätyydyttävälle tasolle. Yrityksen arvoissa ja tavassa toimia oli parannettavaa. Alkoi vauhdikas  viitisen vuotta kestänyt jakso, jolloin matkustin paljon Euroopan ulkopuolella avaamassa uusia markkinoita, toteutimme Tecnomenin pörssilistauksen ja osallistuin yritysjärjestelyihin, joissa pitkiäkin iltoja työskenneltiin investointipankkiirien kanssa.

Yhdysvalloista alkanut IT-kupla oli kovimmassa vaudissa Yhdysvaltain keskuspankin Fedin silloisen pääjohtajan Greenspanin johdatteleman finannsipolitiikan saattelemana. Yritysten arvostukset kohosivat epärealistisiin lukuihin ja sitten romahtivat markkinoiden mukana dramaattisen paljon.

Tecnomenin markkina, laskettuna sen suurimman kilpailijan myynnin laskulla, kutistui pelkästään yhtenä vuonna puoleen edellisestä vuodesta. Oli pakko toteuttaa reippaita säästöjä myös Tecnomenissa. Pyrin näyttämään säästöjen toteuttamisessa esimerkkiä aina omalta henkilökohtaiselta osaltani.

Kotona viettämäni ajat eivät muodostuneet tuolloin mittaviksi. Näin nyt yritystasolla virheellisen finanssipolitiikan seurauksia ja jouduimme niihin reagoimaan. Tecnomenin liiketoiminta-alue tulisi supistumaan joidenkin vuosien kuluessa ja pelkillä säästöillä ei ajettaisi yrityksen ja omistajien pitkäjänteistä etua.  Ehdottamani investoinnit uuteen kasvavaan liiketoiminta-alueeseen ei saanut yhtiön hallituksessa kannatusta, mikä osoittautui jälkeenpäin virheeksi.

Ryhdyin katsomaan mihin tilaan perustamamme Aplicom oli tuon viiden vuoden aikana joutunut. Oli kiire saada tyssännyt kannattava kasvu takaisin käyntiin. Minulle avautui mahdollisuus käyttää aikaani ja energiaani myös muuhun kuin työhön ja perheeseen – myös lukemiseen. Olimme muuttaneet Kauniaisiin ja  perustin ystävieni kanssa ProGallträsk-liikkeen. Keräsimme suuren osan Kauniaislaisten allekirjoituksia vetoomukseemme kaupungin ainoan järven Gallträskin puhdistamiseksi ihmisen aikaansaamasta mudasta. Aktiivisuuteni johdosta minua pyydettiin pyrkimään mukaan myös kunnallisiin luottamustoimiiin eri puolueiden toimesta. Huoleni ilmaston muutoksen etenemisestä kasvoi ja pyrin löytämään toimia, joita minä voisin tehdä.

Aplicom pystyi tuotteillaan vaikuttaa liikenteen päästöjen vähentymiseen ajoneuvojen käytön ja polttoainesäästöjen lisäksi. Näin mielekkääksi toimia yhteiskunnan ja ilmaston päästöjen kannalta tarpeellisella alueella. Otin vahvasti kiinni, kun lähdimme käynnistämään yhteistyöryhmää uudenlaisten älyliikennepalveluiden synnyttämiseksi. Tästä synnytin uuden yrityksen:  Helpten Oy:n, joka on saanut  tunnustuksia ja rahoitusta innovatiiviselle palvelukonseptilleen.

Älykkään liikenteen järjestelmien suunnittelussa olin ensimmäistä kertaa runsaasti tekemisissä Suomessa tapahtuvan kehitykseen, viranomaisten ja myös poliittisten päättäjiien kanssa kansainväliseen liiketoimintaan keskittyneen työni lisäksi. Tämä opetti minulle paljon uutta. Virkamiesten työ on hyvin erinäköistä kuin, mitä se on kansainvälisissä yrityksissä.

Keväällä 2012 kokosimme pienen kansalaisliikkeen  ja adressin vastustamaan kuntien pakkoliitoksia – minä puuhamiehenä.

Olen seurannut kuntapolitiikkaa  asuinkunnissani Hyvinkäällä, Espoossa, Kauniaisissa ja Helsingissä sekä johtamani yrityksen kotikunnassa Keski-Suomessa ja olen ollut huolissani näidenkin kuntien palveluiden toimivuudesta. Näillä asioilla oli vaikutusta siihen, että päädyin uutena harrastuksenani Kauniaisten  edustajana  HYKS lautakuntaan, josta olen päässyt oppimaan paljon HUS sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidosta, SOTE-uudistuksen valmistelusta ja Uudenmaan kuntien yhteistyöstä erikoissairaanhoidossa. Olen päässyt katsomaan läheltä lääketieteen alaa, jota pitkän pohdinnan jälkeen en valinnut ammatikseni toisin kuin keskimmäinen poikani.

Vuonna 2014 ryhdyin tukemaan Juha Sipilän tietä Suomen pääministeriksi, koska Kataisen – Stubbin hallituksen aikaansaamattomuus oli saanut aikaan laajaa turhautuneisuutta kansalaisten keskuudessa. Asetuin näin puolueeseen kuulumattomana eduskuntavaaliehdokkaaksi 2015. Yritystoimintani vaati minulta kuitenkin jatkuvaa täysipäiväistä panosta ja kykyni kampanjointiin oli rajallinen. Nautin joka tapauksessa ihmisten tapaamisesta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta tavattomasti. Hyvät ystäväni kävivät pystyttämässä kuviani pitkin Uuttamaata. Yritysjärjestelyiden vuoksi kykyni vaihtaa työpaikkaa tuossa vaiheessa olis kyllä muodostunut haasteelliseksi.

Pitkän yrittäjäjakson jälkeen päätin irtautua yritysteni operatiivisestä johtamisvastuusta vuoden 2018 lopussa ja siirtyä toimimaan näissä hallituksesta käsin. Nyt voin taas käyttää aikaani  myös muuhun ja katsoa uusia mahdollisuuksia elämässäni. Olen ammatissani onnistunut erityisen hyvin, kun minulle on annettu sekaisin oleva yhtiö johdettavaksi kasvavilla markkinoilla tai ole perustanut yhtiön alusta alkaen. Vaativa muutosjohtaminen on yksi vaihtoehto minulle seuraavaksi. Toisena on kasvun ja muutoksen edesauttaminen ja edellyttäminen yhtiöiden hallituksesta käsin.

Eräs asia, jossa yhteiskunnassamme on kovasti parannettavaa osui kohdalleni vuonna 2018. Jouduin kohtaamaan vanhempieni sairauksien ja vanhentumisen yhteydessä mittavia toimimattomuuden haasteita erityisesti Helsingin sosiaali- ja terveyspuolen prosesseissa ja hallinnossa. On selkeästi nähtävissä järjestelmässä tapahtuvaa heitteillejättöä vanhusten osalta, joilla omaiset eivät osaa tai pysty järjestelmään asioita. Johtamiskokemukseni kautta toivoisin voivani antaa kehittää ajatuksiani Uudenmaan SOTE-asioiden toimivaan organisointiin. Tässä on nyt uuden kansalaisliikeen paikka.