Kasvuyritysten auttaminen

Olen ollut vapaaehtoisena – eli ilmaisena – mentorina ja sparraajana alkaville kasvuyrittyksille ja auttanut hallituksesta tai konsulttitoimeksiantona strategia- ja transformaatioprosessien toteuttamiseta enne muuta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Yritysten ja yrittäjien konsultoinnissa, hallitustyöskentelyssä tai sparrauksessa vahvimpia osaamisaslueitani ovat:

  • Strategiaprosessi ja strategian sekä toimenpide-ohjelman laatiminen
  • Yritysvastuun, kiertotalouden ja päästövähennysten kytkeminen osaksi liiketoiminnan kehittämistä
  • Muutosohjelmat ja johtoryhmän kehittäminen
  • Rahoitus kasvuyrityksille, omakin rajallinen panostusmahdollinen
  • Yrityksen kasvuvaiheen vaativat muutokset
  • Hallitustyöskentely ja sen kehitys
  • Kansainvälistyminen.

Olen pyrkinyt jakamaan kokemuksiani – onnistumisiani, epäonnistumisiani ja toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja yrittämisessä ja yritystoiminnassa toisille, tuoreemmille yrittäjille. Syksystä 2018 olen sparraajana osallistunut Kasvu Open -yritystapahtumaan, jossa yritysten perustaneita ja pidempään yrittäjinä toimivia haastoin kohdista, joilla heidän tietään uskoin auttavani. FIBANin eli enkelisijoittajayhdistyksen kautta tapaamani yrittäjät ja yrityksen ovat osin myös ottaneet vastaa sparrausistuntojani. Tämä toiminta on ollut ainakin minulle antoisaa ja avannut mahdollisuuksia pidempää yhteistyöhon mentorina ja sparraajana tai muutoskonsulttina aikatauluni mahdollisuuksien puitteissa.