Liikenteen älykäs hinnoittelu osaksi päästöjen vähentämistoimia

Antti Rinteen  hallitus pyrkii vastaamaan globaaliin ilmastohaasteeseemme ja on asettanut tavoitteeksi hiilineutrauden Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että uusiutuvat energiamuodot korvaisivat fossiilisten polttoaineiden käytön15 vuoden aikana. Tavoite on hyvin vaativa ja sen toteutuminen edellyttäisi merkittäviä rakenteisiinkin meneviä toimia ripeästi ja laaja-alaisesti. Suomen ilmakehäpäästöjen vastatessa vain noin 1,5 promillea maailman päästöistä on […]

Ilmastotoimet edellyttävät merkittäviä rakennemuutoksia ja innovaatioita

Suomessa Antti Rinteen uusi hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutrauden vuoteen 2035 mennessä ja EU:ssa keskustellaan vastaavasta tavoitteesta vuodelle 2050. Kun muistutamme itseämme siitä, että fossiilisten polttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on edelleen eri maissa 80 prosentin luokkaa, vaikuttaa tavoitteet ensi silmäyksellä epärealistisilta. Suomessa ollaan toki edellä, kun uusiutuvien energialähteiden osuu oli jo 36 % vuonna 2017. […]

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on työkalut olemassa

IPPC:n ilmastoraportti on saanut perustellusti laajaa julkisuutta. Ilmastopäästöjä on ripeästi vähennettävä. Liikenne on alue, jossa päästöjen vähentyminen on edennyt muita aluieta heikommin. Mittaustavasta riippuen liikenne vastaa 20 -30 %:n osuudesta CO2 päästöistä. Suomessa on liikenneministeriö valmistellut jo useiden hallitusten aikana älyliikenneratkaisuja ja verotusmallien muuttamista, jotta verotus siirtyisi ajamiseen auton hankinnan lisäksi. Nyt on jälleen kerran […]

Digitalisaatio ja connectivity autoalan ykköstrendeiksi

Connectivity eli autojen liittäminen langattomasti ulkopuolisiin tietojärjestelmiin ja siihen nivoutuva digitalisaatio nousi ensimmäsitä kertaa ykkössijalle autoalan trendeissä kohti vuotta 2015, kun KPMG teki vuositaisen haastattelututkimuksen autoteollisuudelle. Seuraaville sijoille hyppäsivät hybridisähköautot ja sähköautoistuminen. Aiemmat tärkeimmät trendit kuten  polttomoottien tehon ja koon optimointi ja kehittyvien maiden markkinat putosivat selkeästi jäljemmäs.

Miten Väyläyhtiö mahdollistaisi teiden paremman kunnon ja autoilijan kustannusten pienenemisen ?

Liikenne- ja viestintäministeriön tänään esittelemä uudistus, jossa perustettaisiin uusi liikenneverkkoyhtiö hallitsemaan maamme tiestöä ja sen kunnossapitoa on saanut huomattavaa julkisuutta ja arvostelua. Monia kysymyksiä ja epäilyksiä on ymmärrettävästi esitetty. Yhtenä suurena kysymyksena on esitetty: Miten uuden yhtiön perustaminen ”voi luoda uutta rahaa” eli autoilijoiden maksut eivät kohoa, mutta tieverkkoa pidetään aiempaa paremmassa kunnossa ? Tähän […]

Yksityisyyden turvaaminen ja tietosuoja uusissa liikenneratkaisuissa edellyttää pitkäjänteisyyttä

Viime päivinä on ollut  esillä  autoilijoiden huoli yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta, kun uusia liikenteen palvelumalleja on ollut keskustelussa. Asia on herkkä ja siihen nivoutuu paitsi lisääntyvä teknologia mukaanlukien ”connectivity” eli autojen liittyminen  uusiin palveluihin. Kehitys on väistämätön yhteiskunnan palvelukykyä jatkuvaa tehostamista toteuttaessa – myös luonnon kuormitusta ajatellen. Merkillepantavaa on, että EU on tuomassa vuonna 2018 uutta […]