Satelliitiperusteista tiemaksua ei voi välttää autolaitetta häiritsemällä

Liikenneministeriön hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa oleva satelliittiperustainen tiemaksu tai käyttöperusteiseksi muutettavaksi kaavailtu autojen verotus on saanut liikkeelle epäilijöitä monenlaisin perustein. Yksi usein esille nostettu argumentti on se, että autoon asennettavaa satelliittivastaanotolla varustettua laitetta voidaan helposti häiritä tai sen antenni voidaan peittää esimerkiksi tinapaperilla. Argumentti on ymmärrettävä maallikolta, mutta asiaan perehtyneen kannalta autolaitteen mahdollinen häirintä ei tee väärinkäytösten paljastamista vaikeammaksi kuin muiden […]

Ilmastotalkoot etenevät maailmalla – Suomen hyvä olla etujoukossa

Australian parlamentti päätti juuri ilmastopäästöjen verottamisesta. Australiassa haitat ilmastonmuutoksesta ovat niin kouriin tuntuntuvia, että äänestäjät ovat valmiita ja halukkaita tukemaan hallitusta, joka tekee päätöksiä eturivissa. Australia on myös monilta osin edelläkävijä telematiikkaratkaisuissa, joissa ammattiautoilijoiden ajokäyttäytymistä ohjataan vähemmän kuluttavaan ajamiseen. Ison ja harvaanasutun maan liikennepoliittisissa toimissa on jo varhain ollut myös tiemaksut. Saksan vihreiden puheenjottaja otti […]

Eurooppalainen autojen e-Call hätäviestijärjestelmä pitkään keskustelussa

Mediassa liikenneministerin aloitteesta näkyvästi esillä ollut keskustelu autojen verotuksen muuttamisesta käyttöön perustuvaksi satelliittiperusteisella järjestelmällä on tuonut esille myös Euroopassa suunnitellun eCall-hätäviestijärjesetelmän. Sen suunnitelmana olisi, että auto varustettaisiin tämänkin palvelun edellyttämällä satelliittipaikannuksen sisältävällä laitteella mahdollistaen esimerkiksi toiminnon, jossa airbagin auetessa lähetettäisiin hälytyskeskukseen automaattisesti viesti ajoneuvon sijainnista. Samalla aukeaisi ääniyhteys ajoneuvoon. ECall- järjestelmän markkinoilletuonti on viivästynyt useita kertoja ja tämän […]

Käytön mukainen autovero on nykyistä parempi

Suoriteperusteisiin maksuihin siirtyminen olisi ympäristöä säästävää ja taloudellista. Se myös tarjoaisi autoilijoille monia uusia palveluita. Suomi ja Tanska ovat EU-maista ne, joissa auton hankinnasta maksetaan vielä merkittävää veroa. Tämä hidastaa autokannan uusiutumista vähäpäästöisemmäksi. Monet asiantuntijat ovatkin vaatineet nykyisestä autoverojärjestelmästä luopumista. Viimeksi liikenneministeri Kyllönen on ponnekkaasti tuonut esille autoverojärjestelmän muuttamisen etuja myös oikeudenmukaisuuteen ja liikennepoliittisiin etuihin […]

Käyttöön perustuvaa autoverotusta vastustetaan virheellisin taustatiedoin

Turun Sanomat perusteli näyttävästi 18.10.2011 Liikenneministeri Merja Kyllösen esille tuomaa satelliittiperusteista tiemaksujärjestelmää miljardiluokan hankkeeksi ja asiantuntijoiksi nimeämiensä tahojen esittäminä mahdottomaksi toteuttaa. Haastatellut Autoliiiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja liikenneneuvos Lassi Hilska eivät selvästikään ole perehtyneet EU:ssa valmisteltuun ja Suomessa alan merkittävien yritysten ja viranomaisten  yhteistoiminnassa usean vuoden pilotoituihin ja valmisteltuun toteutustyöhön.  Malli on oleellisesti erilainen kuin […]