Satelliitiperusteista tiemaksua ei voi välttää autolaitetta häiritsemällä

Liikenneministeriön hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa oleva satelliittiperustainen tiemaksu tai käyttöperusteiseksi muutettavaksi kaavailtu autojen verotus on saanut liikkeelle epäilijöitä monenlaisin perustein. Yksi usein esille nostettu argumentti on se, että autoon asennettavaa satelliittivastaanotolla varustettua laitetta voidaan helposti häiritä tai sen antenni voidaan peittää esimerkiksi tinapaperilla. Argumentti on ymmärrettävä maallikolta, mutta asiaan perehtyneen kannalta autolaitteen mahdollinen häirintä ei tee väärinkäytösten paljastamista vaikeammaksi kuin muiden lakien tai maksujen osalta – sen sijaan uudella tekniikalla maksujen välttäjät jäävät jopa varmemmin kiinni kuin nykyisin.

Ajoneuvolaitteen satelliittivastaanoton estäminen voidaan helposti paljastaa. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi autolaitteen liiketunnistinta, jolla voidaan todeta ajoneuvon liikkuvan samaan aikaan, kun satelliitivastaanotto on estetty. Ajoneuvolaitteesta toimitetaan tietoa palvelukeskukseen ja eri seuranta-algoritmeillä voidaan paljastaa tietynlaiset satelliittivastaanoton katkeamiset. Autolaitehan on pieni tietokone. Joka tapauksessa laitteen ja järjestelmän on pystyttävä toimimaan esimerkiksi auton kulkiessa tunnelissa, jossa satelliittivastaanotto ei toimi.

Kansalaisella on aina mahdollisuus toimia vastoin säännöksiä. Jo nykyisin poliisi on voinut havaita tiellä liikkuvia autoja ja niiden rekisteritunnuksia seuraamalla, että jopa yli 10 % autoista ajaa ilman lain edellyttämien maksujen suorittamista. Satelliitipaikannusta käyttävän järjestelmän avulla kiinnijäämisen mahdollisuus lisääntyisi nykyisesta.

Osallistuin  31.10.2011 MTV aamutelevision haastatteluun yhdessä tietokirjailija Petteri Järvisen kanssa. Hän esitteli ohjelmassa netin kautta saatavaa GPS satelliittisignaalin häiritsevää laitonta laitetta, jonka hinta on muutamia kymppejä. Vielä halvempi laite on esimerkiksi vasara, jolla voi iskeä autolaitteen rikki, jos joku näin haluaa. Häirintälaitteen malliin on siis erilaisia vaihtoehtoja.

Kaikkien lakien ja säännösten noudattamiseksi on yhteiskunnassamme ikävä kyllä toteutettava seurantaa. Monet kansalaiset näyttävät välttävän nykyisiäkin veroja sääntöjen vastaisesti, matkustavan julkisissa kulkuneuvoissa liputta tai antavan virheellisiä tietoja esimerkiksi vakuutuskorvausten osalta. Tärkeätä yhteiskunnan kannalta on paitsi valvonnan kustannukset – ennen muuta se, että yhteiskunnan määräämät maksut ja verot koettaisiin oikeudenmukaisiksi, jotta halukkuutta väärinkäytöksiin olisi vähemmän.

Kun suoriteperusteisista tiemaksuista on kyse, on tärkeää ottaa maksut käyttöön vähitellen ja siten, että samalla palvelujärjestelmällä voidaan autoilijoille ja yrityksille tarjota heitä hyödyttäviä palveluita. Myös maksujen suuruus ja kohdistus tulee kokea oikeudenmukaisena. Näin myös halukkuus häirintään ja väärinkäytöksiin vähenee.