Hollannissa jatketaan työtä käyttöön perustuvien ajamisen maksujen valmistelussa

Valtakunnan laajuiseksi  kaavailtu kilometripohjainen maksujärjestelmä hylättiin Hollannissa kansan vastustuksesta johtuen jokin aika sitten, mutta hallituksen vaihduttua on asia edennyt alueellisella tasolla. Perusongelmahan ei ole poistunut. Keskeinen syy kansalaisten vastustukseen oli hallituksen aikomus pakottaa km-seuranta aluksi vain maksamista varten kaikkiin autoihin. Hollantilaisten luottamus viranomaisiin on perustellustikin selvästi heikompi kuin Suomessa.

Asiaan on otettu Hollannissa toinen, Suomessa valmisteltua mallia muistuttava lähestymistapa, jossa ajatuksena on tuoda uusi malli positiivisella tavalla esille käyttäjille. Tämä tarkoittaa uudia palveluita ja sovelluksia, joissa autoilijat kokevat tämän hyödyttävän myös rahallisesti.  Aplicom on hollantilaiten kumppaniensa kautta ollut tarjoamassa uudenlaisia ratkaisuja.

Viranomaiset jatkavat yhteistoimintaa asian valmistelussa yritysten kanssa. Ajotieto-operaattoreiden ja viranomaisten välille on luotu ns. tax advisory board, tässä tiimissä on mm. Novosys (Aplicom kumppani), TomTom ja Trimble. Toimijat yhdessä viranomaisten kanssa määrittelevät toimijoiden roolit ja palvelun tarjonnan minimiedellytykset sekä laitteiden että itse palvelun osalta. Käytäjien kannalta positiivisessa lähestymistavasta otettu Tanskasta, jossa suositellaan virallisesti nimettyjä toimijoita jotka hyväksytään tiettyjen edellytysten täyttymisten pohjalta.

Kun Suomessa valmistellaan käytönperusteisa ajamisen maksuja on tärkeää seurata kehitystä muissa maissa ja oppia muiden tekemistä virheistä ja onnistumisista. Holannissa työ jatkuu. Liikenteen kasvun paineet vain lissäntyvät.