Eurooppalainen autojen e-Call hätäviestijärjestelmä pitkään keskustelussa

Mediassa liikenneministerin aloitteesta näkyvästi esillä ollut keskustelu autojen verotuksen muuttamisesta käyttöön perustuvaksi satelliittiperusteisella järjestelmällä on tuonut esille myös Euroopassa suunnitellun eCall-hätäviestijärjesetelmän. Sen suunnitelmana olisi, että auto varustettaisiin tämänkin palvelun edellyttämällä satelliittipaikannuksen sisältävällä laitteella mahdollistaen esimerkiksi toiminnon, jossa airbagin auetessa lähetettäisiin hälytyskeskukseen automaattisesti viesti ajoneuvon sijainnista. Samalla aukeaisi ääniyhteys ajoneuvoon.

ECall- järjestelmän markkinoilletuonti on viivästynyt useita kertoja ja tämän hetken optimistisimmat arviot tavoittelevat vuotta 2015.

Esimerkiksi Tuulilasin 14/2011 numerossa olevassa kilometriperusteisia tiemaksuja käsittelevässä artikkelissa yhdistettiin eCall järjestelmän teknologia ajoneuvolaiteiden osalta tiemaksujärjestelmän käyttämiin laitteisiin. Yhteistä on kuitenkin lähinnä satelliittipaikannus.

Sellaisessa satelliittiperusteisessa järjestelmässä, jossa ajoneuvolaitteiden avulla voidaan tarjota autoilijoille monia hyödyllisiä palveluita, kuten automaattinen ajopäiväkirja, pysäköintimaksujen toteutus ajoneuvolaitteelta, CO2 ajotapapaluste ja tie- ja keli-informaatio, hätävietitoiminto eCall palvelun tuleminen tai mahdollinen lisäviivästyminen vaikuttaisi asiaan.

Uudenlaisen palveluekosysteemin rakentumisessa tulee ensi tuoda käyttäjille palveluita, joiden yhteydessä kerätään lähtötietoja ajokilometreihin, aikaan, paikkaan ja mahdollisesti ajotapaan liittyen. ECall-toiminnon laitevaatimukset ovat merkittävältä osin poikkeavat tästä.

On tärkeää rakentaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa palvelujärjestelmää ensin mm. vakuutusyhtiöiden ajotapatietoja varten. Ecall-järjestelmän edistyminen ja viivästyminen ei ole kriittistä tiemaksulle soveliaan järjestelmän rakentumisessa. Ajoneuvovalmistajien ensiasennuslaitteet eivät ole alustoja uusille innovatiivisilla autoilijoiden haluamille palveluille.