Oikeudenmukaisempien liikenneratkaisujen työryhmä voi olla hyvä askel myös päästöjen vähentämiseen

Suomessa kaivataan rohkeutta toteuttaa asioita, joilla Suomi voi olla edelläkävijä yhteiskunnan uudenlaisten palvelurakenteiden, teknologian soveltamisen ja ympäristöasioiden osalta. Määrätietoisen ja aloitteellisen liikenneministerimme otteita on tästä kiitetty tänään(4.2.2012) Helsingin Sanomien pääkirjoituksessakin.

Jorma Ollilan nimeäminen oikeudenmukaisia ja älykkäitä liikenneratkaisuja selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi kertoo hallituksemme päättäväisyydestä toteuttaa hallitusohjelmaa myös satelliittiperusteisten tiemaksujärjestelmien selvittämisen osalta. Merkittävää on myös se, että työryhmässä on mukana korkeimmat virkamiehet sekä valtiovarain- että liikenne- ja viestintäministeriöstä. Usein ministeriöiden raja-aidat vaikeuttavat järkevän kehityksen edistämistä. Eri ministeriöiden yhteistyön tärkeyttä korosti ministeri Kyllönen eilen liikennepoliittisen selonteon keskustelutilaisuudessa säätytalolla.

Ollila otti työryhmän julkistamistilaisuudessa kantaa erityisesti liikenteen hyödyllisten tietopalvelujen osalta. Tämä kannanotto on merkityksellinen. Liikenteen älykkäät ratkaisut voivat muodostua älyttömiksi, jos käyttäjän palvelutehtävää ei pidetä kirkkaasti mielessä päätösten suunnannäyttäjänä. Toivoa saattaa, että työryhmän valmistelu johtaa myös konkretiaan. Työryhmällä on aikaa työskennellä lähes kaksi vuotta. On tärkeää, että myös laajoja kokeiluja ja vaikutusanalyysejä päästään ripesti toteuttamaan.

Työryhmän nimeäminen ja sen jäsenvalinnat kertovat siitä, että tässä voidaan luoda samanaikaisesti oikeudenmukaista ja luontoa säästävää liikennepolitiikka sekä luoda Suomeen työpaikkoja synnyttävää kansainvälisesti ylivertaista osaamista.