Uudenlaisen ajoveromallin valmistelu puhuttaa

Autokauppiaspäivien juhlaseminarissa 15.3. puhuttiin yllättävän paljon  uudenlaisesta ajoveromallista, jossa auton hankintaan ja omistamiseen liittyvä verotus siirtyisi käytön perusteella määritettäväksi veroksi. Asian esilläolo on ymmärrettävää, koska autokauppa-ala on ollut viime aikoina taloudellisesti  tiukilla. Jos auton oston yhteydessä tapahtuva verotus alenisi,  se helpottaisi autokauppaa ja autokanta uusiutuisi nopeammin.

Asiaa kosketteli puheenvuoroissaan  ainakin eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen, EK:n toimitusjohtaja Häkämies ja ITS Finlandin toiminnanjohtaja Sampo Hietanen.

Keskustelu uudenlaisesta ajoveromallista on on ajankohtainen erityisesti, koska Suomen hallituksen linjausten mukaisesti  on asetettu Jorma Ollilan vetämä oikeudenmukaisen liikenteen  työryhmä valmistelemaan ja selvittämään vaihtoehtoja uudenlaisten autoveromallien tai tiemaksujen osalta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella ehdotuksia, joilla liikenteen hinnoittelu ja liikennepolitiikka voitaisiin toteuttaa entistä tarkoituksenmukaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.

Esillä on ollut erityisesti malli, jossa ajamisen maksuja voitaisiin määrittää ajojen määrän, paikan, ajan tai vaikkapa ajotavan mukaan. Tässä käytettäisiin apuna satelliittipaikannusteknologiaa ja matkapuhelinverkkoja.  Aivan oleellista esillä olleessa mallissa on, että samalla järjestelmällä  tuotaisiin autoilijoille  hyödyllisiä kustannuksia, luontoa ja vaivaa säästäviä ajamiseen, auton etähuoltoon ja paikkatietoon liittyviä tietopalveluita. Myös autovakuutusmaksut voitaisiin  samalla toteuttaa ajoperusteisesti, jolloin vakuutushinnoittelun avulla liikenneonnettomuuksia voitaisiin vähentää.

Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kalle jokinen esitti ” valtiovallan tervehdyksessään”  huolensa uudenlaisesta tiemaksumallista, vaikka kannattikin periaatteessa maksujen olevan parempia, jos ne kohdistyvat käyttöön eikä auton omistamiseen. ”Uuteen teknologiaan perustuva verotus ei saa lisätä liikenteen kokonaisveroastetta. Toisin sanoen uusia maksujärjestelmiä ei saa rakentaa vanhan verojärjestelmän päälle, vaan on kehitettävä oikeudenmukaisempi ja kannustava ajoneuvoverotusmalli. Ajoneuvoverotuksen painopisteen siirtämien auton hankinnasta ja omistamisesta auton käyttöön on oikea suunta.” Toisaalta hän tuntui edelleen uskovan polttoaineverotuksen ohjaavaan vaikutukseen myös aikana, jolloin sähkö- ja hybridiautot yleistyvät.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuore toimitusjohtaja Jyri Häkämies suhtautui näkemyksissään varsin pragmaattisesti uudenlaiseen ajoveromalliin ja se ennakoi käsitykseni mukaan askeleittaista hyväksyntää elinkeinoelämän puolelta uudenlaiselle älykkäästi toetutettavalle autoveromallille. Elinkeinoelämän etuna on paitsi autokaupan vilkastuminen myös liikenteen tehostuminen ja älykkään liikenteen innnovatiivisen yritystoiminnan kehittyminen Suomessa uusine työpaikkoineen.

Näyttää siltä, että parissa vuodessa  asenteet ja ajatusmallit ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi ja eritoten asiallisiksi tässä aika radikaalissa ajoverokeskustelussa. Valtiovallan ja alan toimijoiden hyvä ja asiantunteva valmistelu on tuottanut hedelmää.