Digitalisaatio liikenteessä mahdollistaa ajamisen parantumisen

Palveluiden ja innovaatioden onnistunut yhdistäminen myös  liikenteessä on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntamme selviää lisääntyvän liikenteen paineista. Ajaminen tai liikenteessä kulkeminen  on vaarallista, luontoa kuluttavaa ja kallista, mutta se on välttämätöntä. Uudet liiketoiminta- ja liikennemallit mahdollistuvat, kun digitalisaatio kampeaa liikenteeseen. Paikalle löytäminen, joukkoliikenteen ajantasaisuus, sähköautojen tankkaus, etänä tapahtuva auton auton vikojen analysointi ja vaikkapa nuorten kuljetajien palkitseminen hyvästä ajotavasta ovat asioita, joita ICT teknologia mahdollistaa. Laajana käsitteenä puhutaan älyliikenteestä. Tulevaisuudessa yhä harvempi omistaa auton –  niitä on saatavilla ”car Sharing” –palveluntarjoajilta. Nyt jo yha harvempi Eurooppalainen nuori hankkii ajokortin ennen 30 ikävuottaan.

Älyliikenne on saanut päättäjien keskuudessa paljon huomiota myös mahdollisena uutena kasvualan Suomen teollisuudelle ja kasvuyrityksille. Se on alue, jossa aidosti voidaan yhdistää uudenlaiset palvelu ja innovaatiot – paitsi tekniset myös liiketoiminta- ja rahoitusmalleihin liittyen. Ytimessä tulee olla kuitenkin liikenteen käyttäjien palvelukokemuksen kehittyminen yhdessä käyttäjien kanssa. Koemukset joukkoliikenteen aikatauluista ja maksamisesta ovat tärkeitä. Autoilija voi nykytekniikalla saada ajantasaisia palveluita paitsi reiteistä myös autojen huollon järjestämisestä etänä, oman ajotapansa vaikutuksita kulutukseen ja päästöihin sekä sopivista solmukohdista joukkoliikenteen kanssa. Nämä kaikki tekevät liikenteen vähemmän saastuttavaksi, mukavammksi, turvallisemmaksi ja taloudellisesti edullisemmaksi.

Suomessa on laaja, mutta hajanainen joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka panostavat liikenteen digitaalisiin palveluihin. Nokia autopuoli, entinen Navteq,  on  merkittäviltä osin Saksassa eikä auta siltä osin suomalaisen palveluteollisuuden kehittymistä. Tekes on osaltaan koonnut ohjelmiinsa älyliikenteen toimijoita. Nyt kaivattaisiin kuitenkin julkiselta vallalta merkittävää panostusta markkinoiden luomiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Askel olsi auttaa uuden ekosysteemin rakentumisessa ajoperusteisen verotuksen osalta siten, että ratkaisuun nivottaisiin tietopalveluita, joila ajamista ja liikennettä voidaan digitalisoida palveluilla, joiat autoilijat ja tielläliikkujat haluavat ja joista he kokevat todella hyötyvänsä. Eikö olisi mukava, jos autosi vika hoituu kuntoon kustannustehokkaasti ilan omia toimenpiteitäsi ?