Geenitutkimuksemme merkittävässä roolissa tulevaisuuden hoidolle

Varsinkin ammattipiireissä on tunnettua, että Suomi on myös genomitutkimuksessa kokoansa suuremmassa roolissa maailmassa. Tähän on vaikuttanut hyvin kerätty geeniaineisto suomalaisten perimästä,  määrätietoinen panostus tutkimukseen yliopistoissa ja organisaatioissa kuten molekylilääketieteen instituutti FIMMissä. Myös Business Finlandilla on genomitieteeseen ohjelma yritysten toimien edistämiseksi. Koska ja miten panostuksemme tulevat tuomaan etuja ihmisille ja yhteiskunnalle ? Lääketieteelle geenitutkimuksella on esimerkiksi […]

Miksi ilmastotoimet Suomessa ovat tärkeitä, vaikka vastaamme vain promillesta maailman päästöistä

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu ilmastonmuutoksen hidastamisen toimenpiteistä keskittyy valtaosin Suomessa syntyviin nettopäästöihin. Näin, vaikka Suomen osuus maailman hiilidioksidipäätöistä on runsaan promillen luokkaa. Miksi Suomen ilmastopäästöjen vähentämisellä on paljon kokoaan suurempi merkitys ? Toimien merkityksellisyys nivoutuu siihen, miten suomalaiset voivat vaikuttaa päästöjen vähentämiseen kansainvälisesti. Suomalaisten mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen kansainvälisesti syntyy 1.) kokoamme suuremmalla poliittisella vaikuttamiskyvyllä ja […]

Vanhustenhoidon laatu- ja johtamisprosessit remonttiin

Julkisuudessa esille tulleet hälyttävät  laiminlyönnit yksityisessä vanhusten hoivakodissa ovat saaneet suuren huomion. Tämä on vain osa jäävuoren huippua. Vuosi toisensa jälkeen tulee keskusteluun merkittäviä puutteita ikäihmistemme hoidossa niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Usein syyksi kiteytetään hoitohenkilökunnan määrän vähäisyys. Mielestäni  johtamisen ja laatujärjestelmien puutteet nousevat keskiöön siinä, miksi vanhuksemme eivät saa arvonsa mukaista ja turvallista hoitoa. […]

Onko meillä tahtoa hidastaa ilmastonmuutosta ?

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama asiantuntijaryhmä julkisti toimenpideohjelman siitä, miten liikenteen päästöt voitaisiin katkaista vuoteen 2045 mennessä. Vaikka toimenpide-ehdotukset olivat varsin konkreettisia ja  pitkälti realistisia, ei raportti saanut kovin vakavaa vastaanottoa. Kun todella pitäisi toimia, rohkeus ja tahtotila usein puuttuu. Puhutaan  sentään 30 vuoden tähtäimestä. Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan 16.12.2018 tätä Kohti hiiletöntä liikennettä –raporttia lähtökohtaisesti […]

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on työkalut olemassa

IPPC:n ilmastoraportti on saanut perustellusti laajaa julkisuutta. Ilmastopäästöjä on ripeästi vähennettävä. Liikenne on alue, jossa päästöjen vähentyminen on edennyt muita aluieta heikommin. Mittaustavasta riippuen liikenne vastaa 20 -30 %:n osuudesta CO2 päästöistä. Suomessa on liikenneministeriö valmistellut jo useiden hallitusten aikana älyliikenneratkaisuja ja verotusmallien muuttamista, jotta verotus siirtyisi ajamiseen auton hankinnan lisäksi. Nyt on jälleen kerran […]

Maito on liian halpaa

Kuluttaja on valmis maksamaan oluesta kaupassa kolme euroa litralta ja ravintolassa vielä enemmän. Uskoisi, että moni meistä olisi valmis maksamaan maidosta enemmän kuin puolet oluen hinnasta. Maitotilallisen panostus on  monin tavoin vaativampi kuin oluen paneminen. Meidän toiveenamme on vielä mahdollisimman puhdas maito ja hyvä huolehtiminen lehmistä. Nämä seikat vaarantuvat maatalousyrittäjän liiallisessa kustannuspaineessa. OP:n entinen pääjohtaja […]