Miksi ilmastotoimet Suomessa ovat tärkeitä, vaikka vastaamme vain promillesta maailman päästöistä

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu ilmastonmuutoksen hidastamisen toimenpiteistä keskittyy valtaosin Suomessa syntyviin nettopäästöihin. Näin, vaikka Suomen osuus maailman hiilidioksidipäätöistä on runsaan promillen luokkaa. Miksi Suomen ilmastopäästöjen vähentämisellä on paljon kokoaan suurempi merkitys ? Toimien merkityksellisyys nivoutuu siihen, miten suomalaiset voivat vaikuttaa päästöjen vähentämiseen kansainvälisesti.

Suomalaisten mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen kansainvälisesti syntyy 1.) kokoamme suuremmalla poliittisella vaikuttamiskyvyllä ja yhteistyöllä kansainvälisillä foorumeilla kuten EU:ssa sekä 2.) suomalaisen yritysten ja tutkimuslaitosten päästöihin vaikuttavien innovaatioiden ja tuotteiden viennillä ja soveltamisella Suomen ulkopuolella. Tämä kansainvälisesti vaikuttava ilmastotyömme lepää kotimaisten toimien perustalla.

Suomi kuuluu siihen harvalukuisten maiden joukkoon, jotka ovat viime vuosina vähentäneet päästöjään. Tämä on ollut välttämätöntä sen kannalta, että Suomi ja suomalaiset on otettu vakavasti vaikutettaessa ilmastosopimuksiin ja niiden sisältöihin kansainvälisesti. Tässä ympäristöministerimme onkin omalta osaltaan onnistunut hyvin.

Toinen tärkeä vaikutus on sillä, että Suomen päästöjä rajoittavat kunnianhimoiset toimet luovat innovaatioita ja tutkimusta, joita voidaan viedä suurempien päästöjen maihin. Yritystoiminnan ilmastopäästöihin vaikuttavilla innovaatioilla ja toimilla uskon olevan kansainvälisesti kaikkein tärkein suomalaisten merkitys. Tämän onnistumisen edellytyksenä ovat vahva vastuullinen yrittäjyys, koulutustaso, kotimaisten ostajien hiilijalanjälkivaatimukset ja julkisen vallan suunnattu tuki esimerkisi Business Finlandin kautta. Parhaimmillaan tässä yhdistyy suomalaisen yritystoiminna yhteiskuntaa kantava menestys ja ilmastoteot.

Itse olen käynnistänyt yrityksiä, joiden viestintätuotteiden avulla voidaan tehostaa ajoneuvojen käyttämistä vaikuttamalla ajamisen määrään ja syntyviin päästöihin mm. ajotavan muutosten kautta. Päästöjen vähentämiseen olemme näin voineet vaikuttaa useissa kymmenissä maissa. Yritysten henkilöstö, kumppanit ja omistajat kokevat tämän osan liiketoiminnan tarkoitusta hyvin motivoivaksi.

Poliittisessa keskustelussa tulisi vielä enemmän keskittyä siihen, miten luomme ympäristön ja rahoituksen innovaatioille ja tutkimukselle, joilla viemme päästövähennystoimia ja -tuotteita muualle.

Kansainvälisen vaikuttamisen suuri merkitys tulisi ohjata konkreettisesti valintoihimme. Mahdollisimman suuri ja nopea päästöjen minimointi Suomessa ei tarvitse olla ensisijainen tavoite ja tarpeetonta syyllisyydentuntoa voidaan jossain kohdin vähentää. Meidän tulee pysyä kansainvälisessä kärjessä.

Otetaan vaikkapa esimerkisi uuden biosellutehtaan rakentaminen, kuten tapahtui Äänekoskella. Lisäselluvalmistus kuluttaa merkittävästi puuta ja vähentää nielujamme. Lyhytnäköisesti investointi siis lisää nettopäästöjämme.  Koska investoinnilla voitiin luoda työpaikkoja ja tuloja, joista osa toivottavasti ohjautuu verojen kauttaa uusiin ilmastoinnovaatioihin tai uudenaikaisen tehtaan omaa kehitystyöhön, kuten biomassan parempaan hyödyntämiseen, rakentaa se perustaa kansainvälisesti vaikuttavalle ilmastotyölle. Kuva ja ratkaisujen löytäminen ei tule siten olla mustavalkoinen.

Vaikka Suomen omien päästöjen vähentäminen on keskustelussa useimmiten polttopisteessä, tulee mielessä aina pitää se, että merkittävimmät tulokset syntyvät Suomen rajojen ulkopuolella.