Vanhustenhoidon laatu- ja johtamisprosessit remonttiin

Julkisuudessa esille tulleet hälyttävät  laiminlyönnit yksityisessä vanhusten hoivakodissa ovat saaneet suuren huomion. Tämä on vain osa jäävuoren huippua. Vuosi toisensa jälkeen tulee keskusteluun merkittäviä puutteita ikäihmistemme hoidossa niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Usein syyksi kiteytetään hoitohenkilökunnan määrän vähäisyys. Mielestäni  johtamisen ja laatujärjestelmien puutteet nousevat keskiöön siinä, miksi vanhuksemme eivät saa arvonsa mukaista ja turvallista hoitoa.

Laatuajattelun ytimessä on toimialasta riippumatta asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen sekä palautteen ja havaittujen virheiden pohjalta tapahtuva jatkuva parantaminen. Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittämiseen sisältyvät säännölliset auditoinnit johtamisjärjestelmien ja prosessien toimivuudesta. Lukemattomat ikäihmisten omaiset jakanevat hämmästykseni siitä, miten näkyvästi asiakaspalautteen systemaattinen keräys on laiminlyöty sekä kunnallisessa, että yksityisessä vanhustenhoidossa. Itse olen viimeisen vuoden kuluessa havainnaut kunnallisen vanhustenhoidon johtamisen hälyttävän tilan omien iäkkäiden vanhempieni sairastuttua.

Mikäli vaikkapa autoteollisuuden laatujärjestelmät olisivat samalla tasolla kuin vanhustemme hoidossa, saisimme tuskin ainuttakaan toimivaa autoa ulos tehtaalta. Voi tuntua sopmattomalta verrata ihmisten hoitamista ja auton valmistusta. Laatujärjestelmissä omaksutut perusperiaatteet ovat kuitenkin yleistettävissä – myös sinne, missä prosessit sisältävät vaativaa lääketieteellistä ja sosiaalista ammattitaitoa. Laatujärjestelmien ja johtamisprosessien toimiessa myös kustannukset alenevat. Kärsimystä ja kustannuksia aiheuttavat hoitovirheet vähenevät, vanhusten sijoituspäätökset ja hoitoratkaisut osuvat nopeammin oikeaan ja diagnoosit paranevat – myös päätöksenteko ja vastuu paranee ja henkilöstön ohjeistus ja työtyytyväisyys paranevat. Tämä auttaa ihmisiä kohtaamaan oman vanhenemisensa tyytyväisempänä.

Valvira tekee tarkastauksia ja valvontaa vanhustenhoidon laitoksiin niukoilla resursseillaan. Parempi ratkaisu olisi se, että vanhustenhoidolle asetettaisiin omat laatustandardinsa, kuten yritystoiminnassa on ollut jo vuosikausia. Laatu- ja johtamisjärjestelmiä voisivat auditoida ulkopuoliset ammattilaiset. Auditoitikustannuksista vastaa toimintaa harjoittava yritys. Ala kaipaa laatu- ja johtamisajattelun kehittämistä uudelle tasolle. Siinä on viime kädessä kyse parhaiden käytäntöjen omaksumisesta, Näin emme voi jatkaa. Kukin meistä voi pohtia, mitä on kohdallamme odotettavissa.

Sote-uudistuksen toteutuminen avaisi mahdollisuuden asettaa vanhustenhoidon tomintatatavat uudelle tasolle. Tarvitsemme asian osalta kunnon ravistelua sote-alueen rakenteissamme. Kuntien kyky ottaa tarvittavia askelia johtamisessa ja parhaiden käytäntöjen omaksumisessa ei riitä. Pääkaupunkimme hartiat ja kyvyt eivät siihen ole tähänkään mennessä riittäneet. Mikä sen muuttaisi ? Ei ainakaan tuore kaupunginjohtaja, joka haluaa säilyttää oman tonttinsa ymmärrettävästi mahdollisimman suurena ja siten vastustaa Sote-uudistusta.