Sote-toiminta vaatii merkittäviä parannuksia

/Julkaistu HS mielipide(19.6.19)/ Vieraskynä-palstalla 12.6. sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tohtorit Satu Ojala ja Minna Zechner kirjoittivat asiantuntevasti siitä, miten voitontavoittelu heikentää Sote-palveluita. He ehdottavat, että julkisrahoitteiset sote-palvelut määriteltäisiin voittoa tavoittelemattomiksi. Juha Sipilän hallituksen valmistelema sote-uudistus kaatui ennen muuta valinnanvapausmallin tuomiin haasteisiin ja sen monimutkaisuuteen liittyviin riskeihin. Yksityiset – voittoa tavoittelevat yritykset – haluttiin saada palveluiden tuottajiksi […]

Kiertotalous realisoituu liian hitaasti – mitä tehtävä ?

Sitran Helsingissä 3.-4.kesäkuuta isännöimässä World Circular Forumissa esiintyi kansainvälisesti vaikutusvaltaisa päättäjiä mm. YK:sta, EU:n komissiosta, Word Bank`sta, Euroopan Investointipankista sekä useiden maiden ministereitä ja lukuisia yritysjohtajia. Tämä kertoo siitä miten tärkeäksi kiertotalouden käynnistyminen nähdään osana ilmastonmuutoksen ja maapallon rajallisten resurssien hallintaa. Esiintyjien puheista korostui asian tärkeys ja samalla tuskastuneisuus siihen, että käytännön toimet etenevät julkilausumia […]

Yritysten yhteiskuntavastuu – miten laajalle sen tulee ulottua ?

Yritysten yhteiskuntavastuullisuus suppeimmillaan tarkoittaa sitä, että yritys noudattaa  lakeja ja säädöksiä. Osakeyhtiölain mukaan yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Tämä kapea määritelmä ei nykypäivänä enää vastaa yleistä käsitystä yhteiskuntavastuusta. Luonnon kantokyvyn rajojen rikkoutuminen ja yhteiskunnan kehityksen edellyttämien ratkaisujen jatkuva monimutkaistuminen, sosiaalisten tekijöiden merkityksen kasvu sekä yhteiskunnan muutoksen loputtomasti kiihtyvä nopeus edellyttää, että yritysten vastuu ulottuu […]

Yritykset polttopisteessä kiertotaloudessa ja ilmastotoimissa

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja siihen kytkeytyvä kiertotalous on saanut askeleittain asian vaatiman huomion osakseen. Kiertotalouden nivoutuminen kaikkeen materiaalin ja palveluiden käyttämiseen paljastaa ilmastonmuutoksen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden vähentämisen toimien monimutkaisuuden ja kaikkialle ulottuvuuden. Välttämättömät toimet liittyvät laajasti elämään ja toimintaamme. Maapallomme resurssien ja luonnon kestävyyteen liittyvissä toimissa on monia pelaajia: yksityiset ihmiset eli kuluttajat, poliittiset päättäjät, julkiset […]

Käytönperusteinen autoverotus esillä hallitusneuvotteluissa

Huolimatta vähäpäästöisempien autojen osuuden kasvusta, liikenteen ilmastopäästöt ovat jatkaneet kasvuaan. Liikennehän vastaa karkeasti 25 – 30 prosentista CO2-päästöistä ja tieliikenne ottaa siitä valtaosan. Paljon puhuttu lentäminen jää kauaksi liikenteen päästöjen osuudesta. Suomen hallitusneuvotteluissa on jälleen nostettu esille autoverotuksen muuttaminen auton hankinnasta sen käyttämiseen – muutoin kuin polttoaineverotuksella. Syynä tähän ovat paitsi ilmastosyyt myös turvallisuus- ja […]

Yhtenäinen Eurooppa ja EU on tärkeä myös Suomalaiselle

Maailma muuttuu nopeasti. Aasian ja erityisesti Kiinan väestöllinen ja taloudellinen mahti on kasvanut uusiin mittoihinsa. Yhdysvallat ei tänä päivänä tunnusta itseänsä presidenttinsä suulla enää vapaan maailman johtajaksi. Afrikka etenee taloudellisesti. Syvä köyhyys on vähentynyt maailmassa dramaattisesti viime vuosikymmeninä ja taloudellinen hyvinvointi saavuttaa monin paikoin Eurooppaa. Ilmastonmuutos ravistelee rajoista piittaamatta maailman tulevaisuutta. Onko Euroopan merkitys vain […]