Sote-toiminta vaatii merkittäviä parannuksia

/Julkaistu HS mielipide(19.6.19)/ Vieraskynä-palstalla 12.6. sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tohtorit Satu Ojala ja Minna Zechner kirjoittivat asiantuntevasti siitä, miten voitontavoittelu heikentää Sote-palveluita. He ehdottavat, että julkisrahoitteiset sote-palvelut määriteltäisiin voittoa tavoittelemattomiksi.

Juha Sipilän hallituksen valmistelema sote-uudistus kaatui ennen muuta valinnanvapausmallin tuomiin haasteisiin ja sen monimutkaisuuteen liittyviin riskeihin. Yksityiset – voittoa tavoittelevat yritykset – haluttiin saada palveluiden tuottajiksi tasaveroisina julkisten kanssa. Riskit näyttäytyivät vaalikauden lopussa  vanhustenhoidon yksityisten hoivayritysten räikeiden laiminlyöntien uutisoinnissa. Sote-alueen yksityisen voiton tavoittelun luomia haasteita ei tämän mediakohun jälkeen kukaan voinut ohittaa.

Lähinnä poliittisen oikeiston suunnalta tuleva innostus Sote-palveluiden yksityistämiseen ja valinnanvapauteen saa voimavaroja siitä, että julkiset sote-palvelut toimivat monin paikoin hyvin puutteellisesti.

Ojala ja Zechner vertasivat kirjoituksessaan sote-palveluita opetus- ja poliisitoimeen, jotka on säädelty siten, että taloudellista voittoa ei lain mukaan voida hakea. Tässä mielessä on perusteltua, että sairaiden ja vanhojen ihmisten hoitamisen eettisyyden toteutumista suojattaisiin voiton tavoittelun riskeiltä vähintäänkin yhtä terävästi kuin opetustoimintaa.

Olen omien iäkkäiden vanhempieni sairastuttua kohdannut hyvin puutteellisesti toimivan kunnallisen vanhustenhoidon kunnista suurimmassa eli Helsingissä. Myönteisimmät kokemukset olemme  kohdanneet voittoa tavoittelemattomien säätiöiden vanhusten hoitokodeissa.

Nyt Antti Rinteen hallitus vie Sote-uudistusta eteenpäin ilman aiempaa valinnanvapausmallia. Se on hyvä perusta, mutta kunnallinen ja julkinen Sote-toiminta vaatii merkittäviä johtamis- ja muita parannuksia, jotta sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ja ihmisten hyvinvointi voi toteutua. Sote-uudistuksen läpivienti antaa aidon mahdollisuuden parantaa alan johtamista, käytäntöjä, laatua ja tehokkuutta.