Yritykset polttopisteessä kiertotaloudessa ja ilmastotoimissa

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja siihen kytkeytyvä kiertotalous on saanut askeleittain asian vaatiman huomion osakseen. Kiertotalouden nivoutuminen kaikkeen materiaalin ja palveluiden käyttämiseen paljastaa ilmastonmuutoksen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden vähentämisen toimien monimutkaisuuden ja kaikkialle ulottuvuuden. Välttämättömät toimet liittyvät laajasti elämään ja toimintaamme.

Maapallomme resurssien ja luonnon kestävyyteen liittyvissä toimissa on monia pelaajia: yksityiset ihmiset eli kuluttajat, poliittiset päättäjät, julkiset organisaatiot, etujärjestöt ja yritykset. Kaikilla on roolinsa, mutta uskallan väittää, että yritykset uusien ratkaisujen tekijöinä ovat polttopisteessä muutoksen realisoinnissa.

Viime aikojen tutkimusten perusteella kestävän sijoittamisen merkitys on kasvanut nopeasti. Instututionaaliset sijoittajat edellyttävät yrityksiltä lisääntyvästi kestävän kehityksen vastuullisia toimia. Euroopan yritysjohtajien ja hallitustoimijoiden järjestö EcoDa julkaisi hiljan näkemyksensä siitä, että  ”yritysten tulisi ottaa johtoasema kestävyydessä”. Tämä kannanotto on paitsi positiivinen myös perusteltu siksi, että teollisissa prosesseissa, uusissa innovaatioissa ja tutkimuksessa tehdään kestävän kehityksen uudet ratkaisut. Emme voi palata takaisin entiseen, vaan on kehitettävä entistä nopeammin uusia toimintatapoja ja teknologioita. Materiaalikiertojen ratkaiseminen uudella tavalla vaatii ajattelun kytkemistä jo yritysten strategiseen suunnitteluun ja valtaosaan yritysten prosesseista ja yhteistyökuvioista. Ratkaisun ytimessä ovat näin yritykset.

Start-up ja uusien kasvuyritysten rooli on usein avainasemassa uudenlaisten radikaalienkin ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä. Isot vakiintuneet yritykset ovat liian varovaisia ja hitaita kaikkeen tarvittavaan muutokseen.

Kestävä kehitys, ilmaston puhdistaminen liiasta hiilidioksidista ja kiertotalous ovat meidän kaikkien asialistalla samoin kuin sääntelyä ja rahoituspäätöksiä tekevien poliitikkojen. Toimissa polttopisteenä on kuitenkin yritykset ja yrittäjät – maatalousyrittäjistä kasvu- ja suuryrityksiin.

Tuleva hallituksemme ja uusi EU-parlamentti toivottavasti lisäävät yritysten innovaatiorahoitusta kestävän kehityksen ohjelmien myötä. Me kuluttajat vaadimme, päätöksentekijät tukevat ja mahdollistavat, omistajat ja sijoittajat edellyttävt – yritykset tutkimuslaitosten tuella tekevät ilmastotoimia.