Yhtenäinen Eurooppa ja EU on tärkeä myös Suomalaiselle

Maailma muuttuu nopeasti. Aasian ja erityisesti Kiinan väestöllinen ja taloudellinen mahti on kasvanut uusiin mittoihinsa. Yhdysvallat ei tänä päivänä tunnusta itseänsä presidenttinsä suulla enää vapaan maailman johtajaksi. Afrikka etenee taloudellisesti. Syvä köyhyys on vähentynyt maailmassa dramaattisesti viime vuosikymmeninä ja taloudellinen hyvinvointi saavuttaa monin paikoin Eurooppaa. Ilmastonmuutos ravistelee rajoista piittaamatta maailman tulevaisuutta.

Onko Euroopan merkitys vain pienentynyt ? Euroopassa nationalismi haastaa yhteisen euroopan sivistyksellistä perustaa ja eurooppalaisen suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden ihanteita sisältävää arvomaailmaa. Yksi johtavista kansakunnista, Britannia, hapuilee EU-eronsa kanssa. Itäisen Euroopan maissa oikeusvaltioperiaatetta yritetään valtiojohdon toimin musertaa. Maahanmuutto eri kulttuuripiireistä lisää Euroopan yhtenäisyyden rakoilemista.

Yhtenäistä Eurooppaa tarvitaan. Ympäristö- ja ilmastotoimien osalta Euroopalla on keskeinen rooli ja sitä kautta myös pieni Suomi on vahvempi suunnannäyttäjä. Eurooppa on monelta osin sivisityksen, demokratian, toimivan hallinnon ja tasa-arvon kehto. Rooli on tässä kokoaan suurempi maailmassa. Pysyykö se sellaisena ?

Euroopan on taas kerran uudistuttava ja huolehdittava yhteistyössä itsestään. EU:n rooli on oleellisen tärkeä. Euroopan taloudesta, yrittäjyydestä ja vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen kasvusta on huolehdittava. Vahva talous antaa perustan sivistyksen ja ympäristön säilymiselle. Kestävä kehitys ja ilmasto-ongelmat ratkaistaan yhdessä eettisesti toimivan yritystoiminnan kanssa. Euroopan tulee poliittisilla ja hallinnollisilla toimillaan luoda ympäristö kestävälle ja kansalaisten kannalta toimivalle ympäristölle. Yksi maa Euroopassa ei voi tätä tehdä.

Turvallisuun on ollut keskeinen EU:n rakentamisen peruste jo sodasta lähtien. Turvallisuus on paitsi perinteistä sotilaallista turvallisuutta nyt yhä enemmän myös rajoille liittyvää toimintaa maahanmuuton ja siihen kielteisenä ilmiönä liittyvän terrorismin kanssa. Se on myös kyberturvallisuutta – eli kykyä estää vääränlainen vaikuttaminen tiedon ja digitaalisten viestimien avulla. Rakennuspalikkana on myös diplomatia ja yhteistoiminta yli rajojen.