Geenitutkimuksemme merkittävässä roolissa tulevaisuuden hoidolle

Varsinkin ammattipiireissä on tunnettua, että Suomi on myös genomitutkimuksessa kokoansa suuremmassa roolissa maailmassa. Tähän on vaikuttanut hyvin kerätty geeniaineisto suomalaisten perimästä,  määrätietoinen panostus tutkimukseen yliopistoissa ja organisaatioissa kuten molekylilääketieteen instituutti FIMMissä. Myös Business Finlandilla on genomitieteeseen ohjelma yritysten toimien edistämiseksi.

Koska ja miten panostuksemme tulevat tuomaan etuja ihmisille ja yhteiskunnalle ?

Lääketieteelle geenitutkimuksella on esimerkiksi se merkitys, että geeniperimän ja mutaatioiden analysoinnin kautta sairaudet on mahdollista tunnistaa aiemmin ja väestön seulonta eri tautiriskien osalta on mahdolista tehdä helpommin ja kustannustehokkaammin. Diagnoosin osalta esimerkiksi sepelvaltimotautien aikaisessa vaiheessa hoito voidaan aloittaa aiemmin ja hoidon osuvuus on parempi, kun genettiset ominaisuudet voidaan ottaa huomioon hoitoa määrättäessä.  Moni ihminen voi välttyä vakavan taudin hoidottomalta etenemiseltä. Lisäksi genomitiedon hyödyntäminen helpottaa yksilöllisesti osuvampien hoitokeinojen määräämisessä.

Hyödyt eivät ole vielä näiden mittavien mahdollisuuksien osalta käytössä kuin alun laidan osalta. Tarvitaan tutkimusten eteenpäinvientiä ja tutkimukseen sekä hoitokeinoihin liittyviä innovaatioita. Genomitiedon kerääminen ja analysointi ei ole yksinkertaista. Puhutaan valtavista tietomassoista ja hyvin moninaisista riippuvuuksista tautien, niiden riskien ja eri geenien ja niiden mutaatioiden vaikutusten välillä.

Genomidatan käsittely ja ja siihen nivoutuva tutkimus tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla diagnooseigin, hoitoihin ja ennaltaehkäisyihin. Uusia alan yrityksiä syntyy. Tärkeää on antaa pienille alkaville yrityksille mahdollisuus hyödyntää tietoa, jota yhteisesti kerätään. Näin turvataan uusien ihmistenhoitoa ja hyvinvointia parantavien keksintöjen paras syntyminen ja Suomalaisten kyky auttaa koko maailman lääketieteen kehittymisessä.