Liikunnan tärkeys

Lasten, nuorten ja aikuisten liikunta on osa tervettä ja tasapainoista elämää. Se on myös osa kansanterveyttä ja yhteiskunnan taloudellisuutta. Lasten ja nuorten ohjaus koulussa ja kotona liikuntaan ei vieläkään ole hyvällä tasolla. Joillakin on tässäkin toisia huonommat lähtökohdat. Tämän vuoksi koululiikunnan panostukset ovat erittäin tärkeitä.

Itse olen kannustanut omia poikiani monipuolisesti liikuntaan ilman paineita mihinkään kilpaurheiluun – jos ei itse siihen kipinää synny. Oma elämänlaatuni ja jaksamiseni tukeutuu osaltaan säännölliseen koripallo- ja jääkiekkoharrastukseeni ja epäsäännölliseen muuhun liikuntaan. Vaativa työ ja kiireiset hetket tuskin voisivat toimia näin ilman jatkuvaa urheilua ja joka aamuisia lyhyitä voimisteluhetkiä.

Meidän aikuisten ja päättäjien tulee kantaa vastuumme lastemme ja nuortemme liikunnasta, jotta heidän elämänsä muodostuisi mahdollisimman terveeksi ja tasapainoiseksi. Liikunta on myös osa terveen itsetunnon kehittymista ja joukkuepeleissä sosiaalisia taitoja.