Digitaaliset palveluinnovaatiot myös perinteisiltä aloilta vientiin

Kauppalehden lyhyt pääkirjoitus siteerasi tänään työ- ja elinkeinoministeriön raportin tärkeää asiaa työn tuottavuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisestaä palveluiden digitalisaatiolla. Tässä on kyse myös uusien vientimahdollisuuksien avaamisesta. Eikä tämä ole vain hienoja sanoja. Konkreettinen esimerkki on liikenteen sovellukset ja esimerkiksi digitaalisten työkalujen käyttöönotto autojen etähuoltosovelluksina ja liikennevakuutusten uudenlaisissa lähestymistavoissa.

Perustamamme yritykset ovat yhteistoiminnassa autohuoltoyritysten ja vakuutusyhtiöiden kanssa kehittäneet autoilijoiden ja autoja käyttävien yritysten hyödyksi langatonta tiedonsiirtoa ja ohjelmistoja käyttäviä sovelluksia, joilla liiketoimintamallit muuntautuvat entistä tehokkaimmiksi. Samalla vähennetään liikenteen päästöjä ja lisätään turvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on omilla tomillaan auttanut sitä, että tällä alueella syntyisi markkinoita ensin Suomessa ja sitä kautta suomalaiset yritykset voisivat saada etua kilpaillessaan kansainvälisillä markkinoilla. Tässä taloutemme tilassa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Eduskuntavaalien lähestyessä puhutaan paljon yritysten tukemisesta verohelpotuksin ja tukien avulla. Yksi erittäin tärkeä keino on uusien markkinoiden luominen digitaalisille palveluille Suomessa ennen muita maita. Tällaisesta toiminnasta hyötyy sekä yhteiskuntamme uusilla paremmilla palveluilla, että elinkeinoelämä innovaatioympäristönä. Tämä taas luo työpaikkoja kaikkien meidän eduksemme. Nokian menestys matkapuhelinverkoissa tuskin koskaan olisi toteutunut ilman julkisen vallan toimia markkinoiden luomisessa matkaviestintään – tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.