Autoilijoille älypalveluita ilman sijaintitietoja

Ihmisten on voitava päättää paremmin yksityisyyteen liittyvän tietonsa hallinnasta kuin mihin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu tai monet viestinnän suuryritykset antavat meille mahdollisuuden. Tämä koskee myös autoilua.

Aplicom on yhdessä Autoasi-korjaamoketjun, ajotieto-operaattori Helptenin ja mobiilioperaattori Elisan kanssa kehittänyt ratkaisuja, joilla autoilija voi saada hyödyllisiä etäpalveluita ilman paikkatiedon säilyttämistä ja viestimistä.

Suomessa ja maailmalla on autoiluun liittyvä digitalisaatio ja ns. ”connected car” –kehitys etenemässä nopeasti. Autoilija saa yhteyden autosta ja autoonsa erilaisilla palveluilla.  Viestivien ja paikantavien autolaiteiden asentaminen joko auton valmistuksen yhteydessä tai jälkeenpäin on herättänyt suurta huolta – osin aiheellista osin ylimitoitettua.

Kansalaiten yksityisyyden suojan puolustamiseen tähtäävä Electronic Frontier Finland (Effi) myönsi  Jorma Ollilalle isoveli-palkinnon koska hän vetää  liikenne- ja viestintäministerin asettama työryhmää, joka arvioi mahdollisuutta muuttaa nykyinen autoiluun kohdistuva verotus käyttöön perustuvaksi veroksi . Tämä ”kunniamaininta” jaettiin Ollilalle ennen kuin ryhmän tuloksia tai päätelmiä on saatu valmiiksi. Oli  huolimatonta ryhmältä esittää vertailuja malleista ennen loppupäätelmien tekemistä.  Ajatus siitä, että autossani on paikantamista tekevä  järjestelmä,  saa syntymään tavattoman voimakkaita reaktioita osassa ihmisiä.

Nobelin taloustieteen palkinnon voittanut psykologi Daniel Kahneman esitti loistavasti teoksessaan ”Ajattelu nopeasti ja hitaasti” kuinka paljoni maailmassa tehdään virheellisä päätöksiä ilman asioiden huolellista arvioitia. Hän osoitti koko rationaaliseen päätöksentekoon perustuvan mallin vääräksi taloustieteessä. Voitolle pääsee liian usein sellainen nopea päätelmien teko ja reagointi, jota syntyy vaistonvaraisesti ja tunteisiinkin sekoittuen. Ehkä älyautoilun yksityisyydensuoja Suomessa on kohde, jonka hallinta on toteutettavissa monin verroin helpommin kuin vaikkapa matkapuhelimiin liittyvät ylikansalliset tietovuodot.

Ajoneuvopaikannus on entistä yleisempi yritysten autoissa, joita käytetään työkaluina esimerkiksi liikkuvassa asennustoiminnassa tai kuljetuksessa. Usein henkilöstö vastustaa voimakkaasti toimintaa tehostavien laitteiden asentamista, kun laitteilla on paikantamiskyky. Työnantaja on paineen alla tehostaakseen organisaation toimintaa ja katsoo myös oikeudekseen tietää, missä henkilöstö työajallaan on. Työntekijä pitää tätä yllättävän usein oikeuksia polkevana kyttäämisenä. Tähänkin löytyy molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisua jo napin painalluksella ja rehellisellä viestinnällä.

Kun autojen huoltoketju ja ajotietojen palveluntarjoaja  tuo autoilijalle mahdollisuuden saada etänä apua huollon sujuvuuteen ja vaikkapa palautetta  ajotavasta  säästöjä ja turvallisuutta varten ei paikkatietoa tarvitse tallentaa. Myös maksutieto tiemaksuja  tai vakuutusyhtiöiden ajotapatieto voidaan koota siten, että tarkka paikkatieto jää tallentamatta. Tai kuljettajalla voi olla kytkin, jonka avulla paikkaan liittyvät palvelut tulevat käyttöön vasta, kun autoilija itse niin päättää.

Jos käytät matkapuhelinta – eritoten Android-käyttöjärjestelmällä – löydät nopeasti yksityisyyteesi liittyviä tietoja yllättävistäkin paikoista. Jos ostat vaikkapa uuden Volvon ON Call –järjestelmällä, voit löytää oman puhelinkäyttöliittymäsi netistä kaikkien saatavilta. Yksityisyyden suojan huoli ei ole aiheeton, mutta viestinnän kehityksen kulkua on vaikea pysäyttää, kun suuren kansainväliset yritykset siihen panostavat voimakkaasti ja ihmiset haluavat uusia palveluita. On oikein, että autoilijat ovat valppaana.

Autoasin, Helptenin ja Aplicomin yhdessä älyautoiluun  kehittämä kokonaisuus on tehty erityisesti huolehtimalla siitä, että paikkatieto voi tallentua ja siirtyä vain nimenomaisella autoilijan päätöksellä. Tällä on pyritty osoittamaan, että autoilijan huoli yksityisyydestään otetaan aidosti huomioon.  Yksityisyydensuojan hallinnassa tulee antaa palvelun tai laitteen käyttäjälle huolellisesti tieto siitä ja päätösvalta siitä, miten ja mitä tietoja käsitellään tai tallennetaan.