Liikenteen älykäs hinnoittelu osaksi päästöjen vähentämistoimia

Antti Rinteen  hallitus pyrkii vastaamaan globaaliin ilmastohaasteeseemme ja on asettanut tavoitteeksi hiilineutrauden Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että uusiutuvat energiamuodot korvaisivat fossiilisten polttoaineiden käytön15 vuoden aikana. Tavoite on hyvin vaativa ja sen toteutuminen edellyttäisi merkittäviä rakenteisiinkin meneviä toimia ripeästi ja laaja-alaisesti. Suomen ilmakehäpäästöjen vastatessa vain noin 1,5 promillea maailman päästöistä on […]

Ilmastotoimet edellyttävät merkittäviä rakennemuutoksia ja innovaatioita

Suomessa Antti Rinteen uusi hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutrauden vuoteen 2035 mennessä ja EU:ssa keskustellaan vastaavasta tavoitteesta vuodelle 2050. Kun muistutamme itseämme siitä, että fossiilisten polttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on edelleen eri maissa 80 prosentin luokkaa, vaikuttaa tavoitteet ensi silmäyksellä epärealistisilta. Suomessa ollaan toki edellä, kun uusiutuvien energialähteiden osuu oli jo 36 % vuonna 2017. […]

Yritysten yhteiskuntavastuu – miten laajalle sen tulee ulottua ?

Yritysten yhteiskuntavastuullisuus suppeimmillaan tarkoittaa sitä, että yritys noudattaa  lakeja ja säädöksiä. Osakeyhtiölain mukaan yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Tämä kapea määritelmä ei nykypäivänä enää vastaa yleistä käsitystä yhteiskuntavastuusta. Luonnon kantokyvyn rajojen rikkoutuminen ja yhteiskunnan kehityksen edellyttämien ratkaisujen jatkuva monimutkaistuminen, sosiaalisten tekijöiden merkityksen kasvu sekä yhteiskunnan muutoksen loputtomasti kiihtyvä nopeus edellyttää, että yritysten vastuu ulottuu […]

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on työkalut olemassa

IPPC:n ilmastoraportti on saanut perustellusti laajaa julkisuutta. Ilmastopäästöjä on ripeästi vähennettävä. Liikenne on alue, jossa päästöjen vähentyminen on edennyt muita aluieta heikommin. Mittaustavasta riippuen liikenne vastaa 20 -30 %:n osuudesta CO2 päästöistä. Suomessa on liikenneministeriö valmistellut jo useiden hallitusten aikana älyliikenneratkaisuja ja verotusmallien muuttamista, jotta verotus siirtyisi ajamiseen auton hankinnan lisäksi. Nyt on jälleen kerran […]

Ohjelmoinnin ja digitalisaation osaajien puute kuristaa kehitystämme

Suomessa on arvioitu olevan noin 7500 avointa paikkaa ammattitaitoisille ohjelmoijille. Samaan aikaan digitalisaatio etenee kaikilla toimialoilla niin yrityksissä kuin julkisilla aloilla. Tekoäly (AI) ja esineitten internet (IoT) on kovassa kasvussa. Pula alan osaajista on kaikkialla muuallakin. Tarve alan ammattilaisista kasvaa tätä rataa moninkertaiseksi. Digitalisaatiolla toteutetaan kustannustehokkaita ja luonnon resursseja paremmin hyödyntäviä ratkaisuja. Esimerkiksi liikenteessä ja […]

Tulisiko alle 20 työntekijän yritysten irtisanomissuoja poistaa ?

Hallitus on hakenut lainsäädännöllisiä toimia sille, että vieläkin liian alhaista työllisyysastettamme voitaisiin edelleen parantaa ja että  pienten yritysten työllistämiskynnys olisi matalampi. Tämän vuoksi on valmisteltu lakimuutosta siitä, että alle 20 työntekijän yritysten osalta työntekijän irtisanominen voisi olla lain puolesta suoraviivaista.  SAK on kertonut vastustavansa lakimuutosta ja ilmoittanut, että asian osalta ei olla valmiita mihinkään kompromisseihin […]