Lähiluonnosta ilmastotoimiin

Kauniaisissa on arvokasta sen hienot ulkoilumaastot erityisesti Kasavuoren ja Gallträskin alueilla, keskustan tuntumassa olevat viihtyvyyttä tuovat avoimet vihreät kohdat sekä kasvillisuutta ja avaruutta tuovat pihat ja puutarhat. Näistä huolehtiminen ja virkistykseen tähtäävät lisätoimet tulee olla silmätikkunamme. Sydäntäni lähellä ovat olleet ja on erityisesti Gallträsk ja sen lähialueet. Gallträskin virkistykäytön vahvistamiseksi haluan edelleen toimia sen alkuperäisen luonnonvaraisuuden eteen ja muden edelleen poistamiseksi. Omakotialuiden tiivistämistä ei tule edesauttaa esimerkiksi kiinteistöveroa korottamalla.

Kauniaisten toimet ovat globaalien päästöjen osalta häviävän mitättömät, mutta maailman onnellisimmaksi kunnaksi arvioidulla Kaupungillamme on tässä kohdin erityinen vastuu.

Vakavaraisena kuntana Kauniainen voi olla edelläkävijä ilmastopäästöjen minimoimisessa ja kiertotalouden mukaisen – resurssiviisaan – toiminnan kehityksessä. Tämä koskee erityisesti rakentamista, jossa  päästöjen elinkaariajattelu ja puhtaiden materiaalien käyttö tulee olla ohjanuorana, sekä liikenteen ratkaisut. Liikkumisen helppous jalkaisin, polkupyörällä sekä autojen sähkölatauksen ennakkoluulottomat ratkaisut auttavat tätä.

Gallträsk ympäristöineen Kauniaisten helmenä

Asukasaktiivina olin puuhahenkilönä, kun käynnistimme ProGallträsk-liikkeen nimenkeruun, jolla vaadimme kaupunkiamme kunnostamaan ja ruoppaamaan ainoan järvemme virkistyskäyttöön. Keräsimme vuonna 2003 yhteensä 2473 täysi-ikäisen Kauniaislaisen nimen adressiin, jossa vaadimme järven ruoppaamista. Toimillamme oli ratkaisevaa vaikutusta.

Vuonna 2007 rakensimme talkoilla uimisenkin mahdollistavan laiturin kuntalaisten iloksi. Laituriamme olenkin korjaillut vuosien varrella vahinkojen ja ilkivallan jäljiltä, jotta ilo siitä meille kaikille jatkuu.

 

 

 

Rakennetaan puitteet päästöttömyydelle

Vesa Helkkula

Ilmastotoimissa on tärkeää vahvistaa puitteita Kaupunkilaisille esimerkiksi pyöräily- ja kävelymahdollisuuksien ja muun päästöttömyyden eteen.

Pienissä arjen asioissa kuten sähkön käytössä ajamisessani olen jo vuosien ajan pyrkinyt päästöjen vähentämiseen. Jätteiden lajittelussa ja ruokavalinnoissani olen tavallisena kansalaisena toiminut vaatimattomalla panoksellani ilmastonmuutoksen eteen. Laitatin myös aurinkopaneelit kotimme katolle. Omilla valinnoillani en ota kantaa siihen, miten muiden tulee elää. Suvaitsevaisuus erilaisiin ajattelutapoihin, taustoihin  kuuluu kiinteänä osana omaan arvomaailmaani. Suvaitsevaisuuden raja tulee, kun joku lähtee vahingoittamaan kanssaihmistään tai hänen omaansa fyysisesti tai henkisesti.

Suomi tarvitsee suunnan, jossa ihmisten hyvinvointi kestävän luontosuhteen kanssa on polttopisteessä. Nuorten koulutus, esimerkin näyttäminen ja heidän kuuntemisensa on merkitsevää maapallomme tulevaisuudelle. Kasvavan ikäihmisväestön hoito kaipaa ripeästi parannuksia, jotta vanhuksia ei jätetä heitteille kotiin ja voimattomina byrokratian rattaisiin kärsimään, kuten nyt tapahtuu monissa kunnissa. Sosiaalitoimemme vaatii reipasta ravistelua ja uudenlaisia johtamisen malleja myös syrjäytyneiden, työttömien ja vähävaraisten lapsiperheistä huolehtimiseksi.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja maapallon resurssien käyttäminen ylitse sen kantokyvyn ei aiheuta pelkästään ympäristömme tuhoa, vaan erityisesti maapallomme köyhimmille suurta hätää, elinmahdollisuuksien menettämistä ja pakolaisuutta, joka kytkeytyy sotiin ja väkivaltaan. Tämä on pakolaisuuden kautta osa Euroopan haastetta.