formats

Liikennekaari – lunastaako se lupauksensa uuden luomisesta ja päästöjen vähentämisestä ?

Hallituksemme ja erityisesti Liikenne- ja viestintäministeriö on tuonut reippaalla tavalla eduskunnan käsittelyssä jatkavan liikennekaari-lainsäädäntötyön esille. Liikennekaaren on kerrottu mullistavan Suomen joukkoliikenteen, luovan kasvua ja innovaatioita sekä edesauttavan liikenteen päästöjen vähentämistä. Tavoitteet ovat laajasti kannatettuja ? Miten lupaukset voivat realisoitua ?

Liikennekaari käsittää koko liikennesektorin tieliikenteen osalta joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen, raideliikenteen, laivaliikenteen ja ilmailun. Kenttä on laaja ja kyse on lainsäädäntötyöstä. Lainsääntäjälle ja virkamiehille on ymmärrettävästi mahdoton tietää, miten uudenlaiset liiketoimintamallit rakentuvat ja miten uudet palveluinnovaatiot realisoituvat. Silti on tärkeää edetä tämän tärkeän vision kanssa. (lisää…)

 
formats

Pääministerimme osoitti Ylen aamuTv:ssä eettisyytensä ja loogisuutensa

Pääministeri Juha Sipilä oli lauantain 10.12. Ylen aamuTV:ssä toimittaja Seija Raution haastateltavana. Haastattelu alkoi kysymyksillä koskien Venäjän päämisterin vierailua Oulussa. Pääministeri vastasi varsin hyvin ja asiantuntevasti esitettyihin kysymyksiin tästä tapaamisesta sekä muihin haastattelijan esittämiin kysymyksiin tärkeistä poliittisistä aiheista. Nämä koskivat mm. talouskehitystä ja EU-asioita.

Kuuntelijoiden tarkkaavaisuus kuitenkin terästäytyi, kun Seija Rautio siirtyi kysymyksiin liittyen viime viikkojen sanailuun ja viestien vaihtoon YLEn toimittajien ja pääministeri Sipilän välillä. Tähän kansakunnan asioiden kannalta vähemmän tärkeään aihealueen keskusteluun liitettiin myös mediassa esiintynyt Sipiln omaisuustietojen läpinäkyvyys. Pääministeri osoitti vastauksillaan ja kommenteillaan vahvaa loogisuuttaan ja eettisyyttä toimissaan. Pääministerimme arvostelijoiden ja epäilijöiden on syytä katsoa haastattelu Yle Arenasta. (lisää…)

 
formats

Rakennetaan suomalainen ”Guggenheim” kuin Slush

Helsingin kaupungivaltuuston tehtyä kielteisen päätöksen amerikkalais-säätiön Guggenheim-museon pystyttämisestä Helsinkiin olin Slush-kasvuyrittäjätapahtumassa. Kontrasti nuorten pystyttämän suomlaisen maailmanmenestyksen Slush-tapahtuman ja  sen voivotuksen välillä, ettei Suomeen saada ilman amerikkalaissäätiötä huokuttelevaa kulttuurikohdetta, ilmeni räikeänä.

Slush-tapahtuma täytti Helsingin hotellit yli äyräiden, ulkomaisten rahoittajien ja kasvuyrittäjien huomio ja kiinnittyi Suomeen ja Slush toimi tänäkin vuonna magneettina ja kuvan rakentajana Suomesta edelläkävijämaana. Keskustelin Slushissa pienestä kaupungista lähteneen suomalaisen kansainvälisesti menestyvän kasvuyrittäjän kanssa. Hän puki ihmetyksensa Guggenhein-keskustelusta mm. seuraavasti ”Miten voidaan Guggenheimin tukemisen perustana käyttää mm. sitä, että ilman amerikkalaista säätiötä ei pystytä verkostoitumaan ja saamaan houkuttelevia taideteoksia Suomeen ? ” Yhteinen ihmetyksemme oli uskon puute siihen, etteikö kulttuuripiirimme pystyisi itse rakentamaan kansainvälisesti houkuttelevaa museota ja paljon muutakin sen päälle. Eihän Sydneyn oopperatalonkaan nimi ole Guggenheim.

Pakko todeta, että useiden poliitikkojen peruste, jonka mukaan museossa tuhlataan veronmaksajien rahoja, ei ole se peruste, joka minun ja kasvuyrittäjäystäväni näkemyksenä on oleellisinta kielteisen päätöksen perusteissa.

Toivottavasti kielteinen Guggenheim-päätön luo ilmapiirin ja konkreettisen areenan toimille, jossa Helsinkiin rakennetaan Suomalaisen kulttuuritarjonnan ”Slush” innostavasti ja ennakkoluulottomasti. Siihen kaivataa joku tai jotkut, jotka ottavat asian intohimokseen.

 
formats

Why self-driving vehicles are so important in transport revolution

When first hearing about self-driving vehicles one might think that the important point is that one can travel with her or his car with less stress and concentrate to other things than driving. This is a positive effect as well. However, the core reason for the importance of self-driving vehicles is elsewhere. Self-driven vehicles enable the future of non-ownersip of cars and transportation becoming an application driven service with flexible transportation means with lower cost.

The world´s most valuable startup, Californian origin company Uber, is pushing a new revolution, where anybody can order a taxi-type service with much lower cost than earlier. This does not mean today  cars without drivers, but the new way of service is opening a path to self-driven cars. In Europe, where public transportation, is in a much stronger position than in the USA and many other places in the globe, mobile as a service (Maas) concept is opening a new way of organising people´s transportation services. This will also push self-driven vehicle development.

Uber today is based on three business principles common to many fast growing start-ups: 1.) Asset light business model 2.) Sharing economy (peer-to-peer services) 3.) Customers paying on access to service rather than owning the asset (car in this case). Especially young people do not prefer to own a car, but rather want to have access easily and cost effectively to available cars or other transport means. For this reason car sharing is already growing rapidly in many city areas. Services are more cost effective without drivers. However, this leads to a development that Uber, among other transportation service companies, and car manufacturers are now investing heavily to self-driving vehicles. This will make, as a side effect, Uber business less ”Asset light” and open a new type of risk for this large startup.

We can see the future cities and their transportation services and facilities different from today´s world. New service structure with self-driving vehicles as one core element will transform daily life as profoundly as cars did in the 20th century: reinventing transport and reshaping cities, while also dramatically reducing road deaths and pollution.

For rural areas and large countries with reasonable few people, like in large part of Finland, the revolution will came later with a little different form.

 
formats

Päästötavoitteista positiivinen paine liikenneratkaisujen kehittämiseen

Suuri osa kansalaisista sekä päättäjät juhlapuheissaan presidenttiämme ja pääministeriä myöten muistuttavat ilmaston muutoksen uhasta maapallollemme ja tuleville sukupolville. Kansalaiset, poliitikot ja media iloitsivat, kun Pariisin ilmastokokouksessa päästiin aimo askel eteenpäin kansainvälisissä sopimuksissa.

Kun EU:n komissio sitten käsittelee päästötavoitteita EU:n jäsenmaiden osalta, jotta meillä olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia estää ilmastonmuutoksen eteneminen yli kestämättömän rajan, ollaan kauhuissaan. Nyt juuri meidän  tulisi ottaa rohkeita konkreettisia askeleita. Valtalehtemme Hesari otsikoi 20.72016  ”Suomelle luvassa karvas pettymys EU:n päästöesityksessä”. Artikkelinn aiheeno on se, että rahat eivät riitä toimien toteuttamiseen.

On ilmeisen naiivia olettaa, että kilpailtaisiin siitä, kuka tai mitkä maat pystyvät innovoimaan ja kehittämään älykkäitä ratkaisuja ennen muita ilmastomme säästämiseksi ja pääsemään alhaisimpiin päästöihin. Ristiriita ilmastotyön ja julkilausumien sekä omien lyhyen aikavälin taloudellisten intressien välillä on kuitenkin räikeä – pettymyksekseni myös valtamediassa. (lisää…)

 
formats

EU voi hajota nykytiellään

Minulle osui vuosituhantemme ensi vuosina käteeni kirja, jossa ennustettiin maailmanlaajuisen finanssikriisin tuloa ja sen jälkeistä Euroopan Unionin hajoamista. Olin unohtanut aktiivisesta muististani tuon kirjan ennustuksen kunnes Lehman Brothersin kaatuessa vuonna 2008 se palautui mieleeni. Nyt brittien äänestettyä itsensä ulos EU:sta muistin taas kirjan, joka oli kaikkea muuta kuin tieteellinen.

Kertooko Brittien lähtö EU:sta tyytymättömyydestä EU:hun laajemmaltakin Euroopassa ? Eri EU-maiden poliitiikan uudenlaiset ryhmittymät kertovat tähän selvän vastauksensa.

Kuten saksalainen kuulu taloustieteilija ja professori Hans-Werner Sinn totesi blogissaan Ison-Britannian edetessä kohti EU-kansanäänestystä: ”Briteillä ei ole mitään Eurooppaa vastaan, vaan Brusselissä valtaa hakevaa Eliittiä”.  Hän, kuten valtaosa eurooppalaisista pitää EU:tä tärkeänä ja EU:n muodostamista oikeana ratkaisuna monesta syystä sekä talouden, turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. EU valtarakenteineen, Euroineen ja liialliseski paisuvine tehtävineen on erkautunut siitä, mitä kansalaiset eri maissa pitävät järkevänä ja oikeana. (lisää…)

 
formats

Car Sharing is today`s smart traffic application

I was sitting in a Berlin cafeteria a sunny May morning with our company lawyer. We needed to move to an other place in the City for a meeting. Our lawyer took his mobile from his pocket and pressed some buttons. Then he informed me that we can take the BMW parked 30 meters from us. It was neither his car nor  had he seen the car before. When getting in to the car it was asking with its display if we were happy on the car and if it was clean enough.

This was my first experience with Car sharing. It worked well. My lawyer drove us to the aimed destination and we left the car on the street by the office building. No concern on the parking fees or other – only a bill based on used minutes to be followed. In this time not for me but for him.

This well operating application is releasing to us that connected car and smart traffic applications are already here. This will change the whole traffic. What would be a purpose of owning a car in a city ? After some time I can use my apps to take a car or tram to Finland and information available would advice me on when and which mean of traffic I need to change and where. Later the car itself will drive the car as well.

And these steps are only part which will take place in the coming years with traffic. After some years we will, among other things, wonder why we were accepting  the heavy traffic noise and polluted air from vehicles.

 
formats

Suomi asuttuna – vai kaupungistumisella nousuun ?

Istuin lentokoneessa hollantilaisen herran vieressä. Hän oli päättänyt muuttaa perheineen Salzburgin lähelle Itävaltaan, koska siellä on paljon luontoa ja tilaa. Hän oli perustanut sinne kasvavan yrityksen, joka toimittaa ohjelmistotrakaisuja eri puolile maailmaa. Hollantihan on hyvin tiiviisti rakennettu maa. Kerroin hänelle, että Suomessa käydään keskustelua siitä, miten koko Suomi voitaisiin pitää asuttuna – tai tulisiko se pitää. Hän oli silmin nähden hämmästynyt – ja ehkä kateellinen siitä, että tällainen kiistan aihe voi olla.

Osmo Soininvaara perusteli saatavilla olevaan tilastoaineistoon perustuen SK/29.4.2016 , että taloudellinen kasvu ja työllisyyden kehitys tapahtuu ennen muuta kaupungeissa ja kaupunkien kasvamisen kautta. Suomessa se tarkoittaa ennen muuta Uudenmaan kaupunkialuiden kehittymistä ja uutta rakentamista ja kaavoitusta. Näiden lukujen – ja myös kansainvälisten tutkimusten – mukaan taloutemme siis kehittyy kaupunkeja kasvattamalla. Suomen osalta se tarkoittaa muiden seutujen väkimäärän pienenemistä ja osin jopa autioitumista. Haluammeko tällaista kehitystä ? Voiko olla jokin kolmas tie ? (lisää…)

 
formats

Liikenneministeriltä kauaskantoinen aloite

Liikenneministeriö ilmoitti eilen 18.4.2016 käynnistävänsä valmistelun valtion liikenneverkon kehittämiseksi. Kehittämisen keinoihin ja mahdollistajiin on erityisesti mainittu ajatus liikenneverkon omistuksen yhtiöittämisestä. Erittäin merkityksellistä ja kauaskantoista aloitteessa on tutkittavan uudistuksen tarkoituksessa kerrottu ajatus siitä, että jatkossa liikenteen käyttäjä maksaisi liikenneverkon käytöstä. Tuo olisi osana rahoitusratkaisua väylien parempaan kunnossapitoon ja kehittämiseen.

On ymmärrettävää, että julkisuudessa keskustelu kohdistuu huoleen valtion omaisuuden yhtiöittämisestä. Väärin toimittuna tuo voisikin sisältää suuria vaaroja. Liikenneministeriön päättämään valmistelutyöhön sisältyy kuitenkin selkeä tavoite kokonaan uudenlaisesta innovatiivisesta mallista, jossa käyttäjä maksaa osaltaan tieverkon käytöstä. Nykyteknologia on avannut siihen mahdollisuudet. Yhtiöittäminen ei ole selvästikään itseisarvo, vaan keino varsinaisille tavoitteille.

Hyvin toteutettuna tällä ratkaisulla voidaan toteuttaa paitsi liikenneverkon rahoittaminen, parempi ja paremmin kohdistetty palvelu väylillä liikkuville asiakkaille ja käyttöperusteisten maksujen myötä myös liikenteen päästöihin vaikuttaminen. Suomihan on sitoutunut osaltaan myös päästöjen vähentämiseen.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö esitti HS/18.04.2016 uudistuksen ”vaaralliseksi”. Tämä kertoo osaltaan siitä, että valmistelun positiivisia vaikutuksia oikein toteutettaessa on vaikea hahmottaa.  Asiakaskohtaisten ja käyttäjäperusteisten maksujen avulla ilmastopäästöihin voidaan vaikuttaa. Liikenneverkon yhtiöittäminen saattaa olla toimiva keino tämänkin tavoitteen osalta.

Käytäjäperusteisuudella voidaan liikenteen kallis infrastruktuuri saada tehokkaampaan käyttöön ja investoinnit voidaan kohdistaa paremmin tarpeen ja käytön mukaan.   Myös tieverkon käytön ajalliseen jakautumiseen eri tielläliikkujien osalta on mahdolista vaikuttaa nykyisillä viestintä- ja tietotekniikkaratkaisuilla.

Liikenneministeriön aloitteellisuuteen sisältyy myös edelläkävijyys. Digitaalisten ratkaisujen parempi mahdollistaminen ja uudenlaisen ajattelun tuominen liikkumiseen Suomessa antaa perustan edelläkävijäyritysten kehittymiseen Suomessa. Tämä voi olla paitsi hyvää liikenne- myös oivallista työllisyyspolitiikkaa. Uudenlaiset ratkaisut luovat myös vientiä yritystoiminnallemme.

On aikaista sanoa, miten valmisteltavassa hankkeessa onnistutaan. Onnittelen kuitenkin liikenneministeriäämme rohkeasta aloitteesta. Myös tiedottaminen oli onnistunutta. Toisin kuin tapahtuin aiemman ns. Oikeudenmukaisen liikenteen työryhmän valmistelutyön osalta.

 

 

 
formats

Unkarin älykkäästä tiemaksamisesta mallia

Suomessa on taas herännyt keskustelu tiemaksutullien rakentamisesta Helsinkiin – siis ruuhkamaksuista. On valitettavaa, että uudestaan on palattu vanhanaikaiseen ajatteluun tässäkin. Maahamme kaivataan uutta innovatiivista taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille tuovaa ajattelua ja edelläkäyviä ratkaisuja. Meiltä puuttuu nyt tarvittavaa rohkeutta. Muiden ideoiden teilaaminen – erityisesti yhteisten asioiden hoidossa – tuntuu olevan päivä sana.

Liikenneministerinä toimineen Merja Kyllösen asettama Oikeudenmukaisen liikenteen työryhmä ehdotti pari vuotta sitten Jorma Ollilan johdolla kokeiluja uudenlaisesta autoilijoiden maksamisjärjestelmästä siten, että auton hankinnan yhteydessä perittävä vero siirrettäisiin ajamisperustaiseksi. Tämä ehdotettu eteneminen olisi hyvin toteutettuna tuonut paitsi mainion ratkaisuosan Helsingin alueen tulevaisuuden liikennehaasteisiin, myös avannut uusia liiketoimintoja, työpaikkoja ja kaivattua piristystä innovatiivisiin vientimahdollisuuksiin. Laajan asiantuntijajoukon kannattama ehdotus on hiljaisesti haudattu. Asian luulisi olevan entistä ajankohtaisempi myös tiukentuneiden kansainvälisten ilmastosopimusten vuoksi.

Katsokaamme, miten Unkari on hyötynyt  raskaiden kuorma-autojen innovatiivisesta tiemaksumallista. Siinä on samoja elementtejä kuin haettiin uudenlaisesta autoveromallista, jossa autoissa olevat laitteet olisivat palvelleet eri tavoin autoilijoita. Unkarin malli poikkeaa oleellisesti mm. Saksan rekkojen hyvin kalliiksi tulleesta tiemaksujärjestelmästä. (lisää…)

 
 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish