Kokemukseni kirjana 1980-luvun murroksesta Nokia-ajaltani

Moni ystäväni oli Nokia-aikaisia tarinoita kerrottuani ehdottanut, että kirjoittaisin kirjan tapahtumista, joissa olin mukana ja joita kohtasin tuolloin. Olin nuorena miehenä Nokian murroksen ytimessä pääkonttorin eli keskushallinnon strategiaosastolla yritysuunnittelupäällikkönä. Ja sitten pääjohtaja Kari Kairamon itsemurhan jälkeen Nokia Matkapuhelinryhmän eli Nokia-Mobiran yrityssuunnittelujohtajana. En suhtautunut vakavasti moneen vuoteen noihin ehdotuksiin kirjan kirjoittamisesta.

Syksyllä 2021 Jyväskylän yliopiston strategiapuolen Nokia-tutkijat ottivat minuun yhteyttä ja halusivat haastatella minua noista ajoista. Tutustuin tutkijoiden laatimaan materiaaliin ja ymmärsin, että minulla oli kovasti muistissani tapahtumia ja arvioita, jotka pureutuivat monin osin syvemmälle ja enemmän konkretiaan kuin, mihin nuo tutkijat olivat voineet päästä. Siitä syntyi kimmoke kirjan kirjotustyön käynnistämiseen. Seuraavan keväänä minulla oli jo kustannussopimus allekirjoitettuna ja kirja ilmestyi 9.3.2023 eli vajaa vuosi sitten. Olen saanut kovasti palautetta hyvin kirjoitetusta kirjasta ja jotkut entiset kollegani ovat kirjan luettuaan jopa epäilleet, että kirjoitinko kirjan itse. On kai jotain perintöä isältäni Eero Helkkulalta, joka pitkään kirjoitti Helsingin sanomien pääkirjoituksia ja talouteen liittyviä muita artikkeleita ja keräsi työstään kovasti arvostusta.

Kirjani ei kerro kuitenkaan pelkästään Nokiasta ja Nokian silloisesta pääjohtajasta Kari Kairamosta, vaan laajemmin 1980-luvun murroksesta. !980-lukuhan oli vapautumisen, kansainvälistymisen ja monen tavoin muutoksen aikaa. Neuvostoliitto ja kommunistinen blokki kävi kuolinkouristuksiaan ja vapaan demokrattisen järjestelmän nähtiin voittavan. Markkinoita vapautettiin ja Nokian nousulle keskeinen tietoliikenteen vapauttaminen sai perustansa. Rahoitusmarkkinat vapautettiin nopeasti erityisesti Suomessa ja siihen kytkeytyi kasinotaloudeksi nimetty tapahtumakulku. Samalla Euroopan ja maailman integraatiokehitys eteni. Mikroelektroniikan ja sen mahdollistaman ohjelmistokehityksen vaikutukset osuiva kaikkialle. Markkinat muuttuivat globaaleiksi ja monialayhtiöiden toimintaedellytykset murenivat. Oli pakko keskittyä ja toimia globaalisti, jotta pystyi kilpailussa menestymöään.

Kerron kirjassani myös muista 1980-luvun tapahtumista, kuten Jumalten teatteri -nimisestä esityksestä Oulussa, jossa teatterikorkeakoulun rehtorin Jouko Turkan oppilaat rikkoivat rajoja levittämällä ilman vaatteitaan ihmisen ulosteita yleisön sekaan ruoskien saattelemana. Ajanjakso oli monin tavoi ihmisten ajattelunkin vapautumisen aikaa ja sitä edesauttivat paikallisradioasemien synty. Oli lupa- ja halu näyttää myös kuluttamistaan. Kekkosen ja Breznevin aika oli päättynyt.

Itse koin tuon 1980-ajan murroksen voimakkaana ja kirjassani olen pyrkinyt välittämään lukijalle myös tuon ajan tunnelmia.

Kirja on Minervan kustantama ja saatavilla kirjakaupoista.