Terveydenhuollon uuden tietojärjestelmän rakentaminen tehtävä ammattitaitoisesti

Suomen terveydenhuollon palvelun ja toimivuuden kehittämiseksi valmistellaan uuden valtakunnalliseksi tähtäävän potilastietojärjestelmän synnyttämistä. Nimenä on Apotti. Aie on äärimmäisen tärkeä. Nykyisin hukataan mittaamattomasti energiaa ja juoksutetaan potilaita turhaan, kun tieto ei kulje. Nyt puhutaan kuitenkin erittäin mittavasta hankkeesta ja riskit epäonnistumiselle ovat suuret. Julkisen puolen – ja miksei yksityisenkin – suurissa tietotekniikkahankkeissa on nähty vakavia virheitä, epäonnistumisia ja myöhästymisiä. Nyt on syytä olla tarkkana.

Kentän tekee erityisen hankalaksi se, että samanaikaisesti puuhataan kuntaremonttia, jossa jopa yksisilmäisesti vannotaan suurempien kuntien nimeen ja halutaa hävittää tärkeä välihallinto terveydenhuollosta. Tämä epäselvä ja monin osin epälooginen välitila aiheuttaa suuren haasteen välttämättömän tietojärjestelmän määrittelyssä – saati toteutuksessa.

Riittävän ajoissa tulee huolehtia uuden projektin ammattimaisesta omistamisesta ja toimittajien ja konsulttien aseman pitämisessä kurissa sekä siitä, että aina on mahdollisuus vaihtaa toimittajaa. Alkuvaiheen konsultoinnissa tulee valita useampi kuin yksi toimittaja – samoin itse projektin toteutuksessa tulee olla aina useampia yrityksia, jolloin aina voidaan vaihtaa riittävän helposti toimittajaa.

Mammuttimainen Apotti-hanke tulee toteuttaa pala palalta ja avoimella valmistelutavalla, jotta eri kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjät voivat halutessaan todella varmistua valmistelun ammattitaidosta. Ilman todella huolellista valmistelua ja tiukkaa jatkuvaa kilpailutusta projekti epäonnistuu varmasti.