Sotesta voisi omaksua nyt parhaat palat

/HS Mielipide 10.2.2015/ Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen ja Mäntsälän Kunnanjohtaja Esko Kairesalo vaativat HS Vieraskynä palstalla 4.2.2015, että Sote-lakiesitys on vedettävä pois eduskunnasta. He perustelivat selkeää kantaansa mm. sillä, että tavoitellut säästöt jäävät haaveeksi, koska uudistuksen jälkeen sote-kokonaisuutta ei hallitse eikä johda kukaan.

Monet kuntapäättäjät ovat samaa mieltä ja näkevät, että uudistuksen lasku tulee kuntien maksettavaksi ja samalla kuntalaisten lähelle kuuluvat palvelut huononevat eikä uudistuksen tavoitteita saavuteta.

Toisaalta useat alan asiantuntijat kuten HUS:in toimitusjohtaja Aki Lindén HS mielipidesivulla 27.1.2015 kannatti hyvin perustein, että Sote-laki on nyt vietävä läpi eduskunnassa.  Huolena hänellä ja monilla puutteelliseksikin tunnustetun lakiesityksen säätämisen kannattajilla  on se, että tärkeät uudistukset jälleen lykkääntyvät ja asiat polkevat vuosikausia paikallaan.  Askel Sote-uudistuksessa olisi vihdoin otettava ja suuntaa säädetäisiin oikeampaan matkan varrella.

Kyse on siis siitä, onko nyt kiireellä säädetty Sote-lakiuudistus kauaskantoisine vaikutuksineen ja riskeineen vietävä läpi  heti– vai onko pienempi riski ja menetys se, että uusien Sote-hallintoraamien sopiminen taas lykkääntyy. Viisi järjestämisvastuualuetta on sinänsä toimiva lähtö.

Käsitykseni mukaan paras etenemistie on se, että nyt suunnitellusta Sote-uudistuksesta omaksutaan parhaat palat ja se palautetaan uuteen alan asiantuntijoiden valmisteluun uuden hallituksen yhtenä kiireisimpänä kärkihankkeena . Härkösen ja Kairesalon huoli uudistuksen synnyttämistä johtamisrakenteiden puutteista on oleellisen tärkeä. Kyseessä on viime kädessä siitä, millä laadulla ja taloudellisella tehokkuudella  me kuntalaiset saamme perusterveydenhuolto- ja muut sosiaalipalvelumme.