Poliittisille virkanimityksille lopetus ?

Entisen pääministerimme Esko Ahon näkemykset Ykkösaamussa poliittisen kulttuurimme päätöksentekokyvyn puutteista sain eilen runsaasti huomiota tärkeimmissä uutislähetyksissä. Erityisen selkeästi Esko Aho toi esille vinouman, jonka poliittiset valtiosihteerit ovat tuoneet hallitustemme päätöksentekoon. Ammattimainen virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko on sekoittunut ja päätökset eivät mene laadukkaasti maaliin. Tämä huoli on tuotu esille useasti muutenkin, mutta nykyisen hallituksen päätöksenteon kyvyttömyys ja entisen pääministerin ulostulo ylitti nyt kunnolla uutiskynnyksen. Tätä säesti vielä presidenttimme haastattelussamme esille tuoma huoli hallitustemme päätöksenteosta.

Esimerkiksi Sote- ja kuntauudistuksen kompuroinnin keskeisenä syynä on ollut se, että on lähdetty ”soitellen sotaan” . Kunnollinen asiantuntemukseen perustuva valmistelu puuttui ennen peruspäätöksiä ja myöhemmin voitiin todeta, että linjaukset eivät perustuneet asiantuntija-analyyseihin. Erityisen karkeana se näkyi siinä, että pääministeriä toiminut Katainen toisteli suurten työssäkäyntikuntien mallia ilman, että mallia oli arvioitu huolella ja asiantuntijoiden arvioihin pohjautuen.

Poliittisen päätöksenteon tarkoituksena on tehdä yhteiskunnan keskeiset linjaukset ja päätökset hyvän valmistelutyön kanssa. Kun poliittisin perustein nimetään henkilöitä virkamiestehtäviin, seurauksena on vakavia virheitä ja ammattitaidon puutetta, mikä vahingoittaa yhteiskuntaamme. Poliittisista virkanimityksistä on viime aikoina keskusteltu mm. Helsingin kaupungin toimialajohtajien virkojen osalta. Toimalajohtajien nimitykset poliittisin sopimuksin eri puolueiden edustajille on ehdottomasti lopetettava. Tämä vahingoittaa onnistunutta päätöksentekoa ja johtamista. Vanhojen puolueiden lisäksi näyttää siltä, että erityisesti Helsingin Vihreille on syntynyt kova hinku vahvistaa poliittisia virkanimityksiä. Tämä on huolestuttavaa.

Toivon kansakuntamme menestymisen nimissä, että seuraava maamme hallitus todella lopettaa poliittisten valtiosihteereiden olemassaolon. Sen jälkeen on huolehdittava myös muiden poliittisten virkanimitysten päättämisestä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö johonkin virkamiesasemaan voi yleisten ansioiden perusteella valita henkilöä, jolla on poliittisen puolueen jäsenirja.