Julkisten palveluiden yksityistäminen ei tule olla ideologinen asia

Keskustelussa SOTE- ja muiden julkisten palvelujen toteuttamisesta osin tai jossain kohdin jopa kokonaan yksityisten yritysten toimesta saa usein tarpeettomasti ideologisen leiman. Puoluekentän vasemmalta laidalta vannotaan useimmiten julkisten toimijoiden järjestämisen puolesta ja oikealta laidalta vaaditaa palveluiden yksityistämistä usein jopa ennen tarkempaa arviointia. Asiaa tulisi tarkastella ilman ideologista painolastia – miten järjestäminen tapahtuisi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaita hyvin palvellen.

Yksityistämiskeskustelu on nyt hyvin ajankohtainen Sote-uudistuksen rakentamisyrityksen yhteydessä. Yksityistämisen toteuttaminen ilman huolellista harkintaa voi jossain kohdin aikaansaada pysysvää kustannustason nousua esimerkiksi palkkakilpailun kautta ja pahimmillaan jopa romuttaa hyvin toimivan julkisen puolen toiminnan. Toisaalta yksityinen toimija voi joustavuudellaan, innovaatisuudellaan ja yrittäjyydellään tuoda suuria tehokkuuslisiä, joita nyt kipeästi tarvitaan. Kutakin kohdetta on tarkasteltava erikseen huolella.

Tanskassa julkinen terveydenhuolto toimii paljon Suomea paremmin. Siellä terveyskeskusjonot ovat pieniä ja tarveyspalveluiden saatavuus on julkiselta luukulta hyvää. Yksitysisen terveydenhuollon osuus on vain joitakin prosentteja – toisin kuin meillä. Siellä perusterveydenhuollossa keskeisiä toimijoita ovat kuitenkin yksityistä praktiikkaa pitävät lääkärit osana julkista terveydenhuoltoa. Isoja ”Terveystaloja” ei ole. Siellä on siis yksi malli, jolla valitus yksityistämismallin kautta on saatu julkinen palvelu toimivammaksi.

Jorma Ollila totesi ansiokkaassa haastattelussaan /HS 10.12.14/ Suomen päätöksenteosta ”Kannatan julkisen palveluiden yksityistämistä vain, jos yksityistäminen tuottaa tehokkuutta”. Tuo tulisi olla itsestäänselvyys, mutta yllättävän usein tämä katsantokanta unohtuu. Taannoin Kelan pääjohtaja Hyssälän samansuuntainen kannanotto sai voimakkaan negatiivisia reaktioita useiden Kelan hallituksen poliittisten edustajien suusta . Ei saisi kai ottaa pragmaattisesti kantaa asiaan, jossa nähdään tärkeä ideologinen ulottuvuus. Tulee asiat kalliiksi, jos uudistuksen suuntaa ei tarkastella huolella ja tehokkuusperusteisesti.