Kreikan kohtelu on epäoikeudenmukaista ja lyhytjänteistä

Kun yhteisvaluutta euro luotiin, vähintäänkin taloustieteilijät ja informoidut päättäjät EU:ssa olivat täysin tietoisia siitä, että yhteisvaluutta merkitsee sitä, että yhden valuutan alue tuo mukanaan tulonsiirtoja tai subventioita eri alueiden välillä. Subventioilta voitaisiin välttyä vain, jos palkat ja muut kustannukset alenisivat automaattisesti yhdessä maassa tapahtuvien taloudellisten häiriöiden aikana. Tähän tuskin kukaan järkevä päättäjä uskoi euroaluetta luotaessa. Katsotaan nyt vaikka tuskaa ja ehdotonta vastustusta etujärjestöiltä Suomessa, kun hallitus ottaa esille palkkajoustoa työajan pidentämisen kautta vaikeassa taloudellisessa tilanteessamme.

Kaikilla harvoilla yhden valuutan alueilla, myös Yhdysvalloissa, subventiot osavaltioiden välillä eri keinoin ovat edellytyksenä yhteisvaluutta-alueen toimimiselle.

Nyt kun Kreikka on ajautunut kriisiin ja maalta puuttuu devalvoinnin työkalu, euroalueen muut maat ja päättäjät käyttäytyvät kuin tuo alusta alkaen selvä asia subventioiden, siis tässä tapauksessa lähinnä lainojen osittainen anteeksianto, väistämättömyydestä ei olisikaan olemassa. Euroalueen muodostaminen useimpien maiden kannalta oli virhe, jota nyt ei voi kaataa yhden maan tai sen kansalaisten syliin kohtuuttomalla tavalla. Meidän muiden on pakko kantaa vastuumme tehdyistä päätöksistä – jo oman etumme nimissäkin. Tämä siitäkin huolimatta, että Kreikan johtajat vääristelivät lukujaan ja ovat rakentaneet korruptoituneen ja tehottoman hallinnon.

Euroalueen johdossa on Saksa, joka on ollut euron suuri hyötyjä. Euron kurssi on jatkuvasti ollut alle kurssin, jossa Saksan markka olisi ollut ilman euroa. Saksan vienti on saanut tästä jatkuvaa etua ja saksalaisten yritysten kilpailukyky on saanut vahvistusta. Saksalaiset pankit ovat myös mukana eteläisen Euroopan markkinoilla aivan toisella tavalla kuin esimerkisi suomalaiset ja pohjoismaiset pankit, joita on hoidettu hyvin.

Ei ole ihmetys, että Suomessa vastustetaan laajasti mitään vastaantuloa Kreikan osalta. Tämä johtuu osin suomalaisesta perinteestä ja ymmärtämättömyydestä, kun asiaa on vielä kiihotettu populistisesti alkaen aiemmasta puoluejohtaja ja valtiovarainministeri Urpilaisesta ja sittemmin myös oikealla olevien puoluejohtajien toimesta.

Erityisesti viimeaioina on järjen ja ymmärryksen ääntä ryhtynyt näkymään asioita syvemmältä ymmärtävien piiristä. Useat oikeustieteen ja kansainvälisen oikeuden professorit, kuten Martti Koskenniemi, esittivät syvän huolensa ja ”suoranaisen vihaisuutensa” Helsingin sanomissa 26.7.15 . Eurooppa-tutkijatohtori Timo Miettinen toi ansiokkaasti esille HS Vieraskynässä 25.7. myös suuren moraalisen ongelman, johon eurojärjestelmän päättäjät nyt syyllistyvät. Huonot seuraukset voivat olla kaikille paljon mittavammat tällä lähestymistavalla, kun Kreikka laitetaan seinää vasten, kuin jos oikealla tavalla joustetaan.

Saavoin juuri Kreikasta lomamatkalta – tunnelma ja palvelu oli ylivertaisen hienoa. Kaikessa ei oltu aivan tarkkoja ja se oli myös positiivista. Kos-saaren lentokentän turvatarkastuksessa minulta ei vaadittu vyön riisumista housuistani. Muistelin sitä, kun käyn säännöllisesti Jyväskylässä ja tunnen jo vuosien varrelta kaikki turvatarkastajat ja he tuntevat minut ja asemani Keski-Suomessa. Pari kertaa ehdotin, että minun ei tarvitsisi riisua vyötäni. Vastaus oli ain EI. En ole ihan varma lisäsikö tuo lentomatkustajien turvallisuutta:) Se oli kuitenkin suomalaisen tavan vastaus ja sitä tulee kunnioittaa.