Ilmaston muutoksen hidastaminen sopii menestyvään yritystoimintaan

Yksi aikamme huolestuttavimmista ympäristöhaasteista – eli ilmaston muutoksen hidastaminen – voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Mahdollisuutena, jolla luodaan työpaikkoja, vientiä ja uudenlaista yritystoimintaa. Uudenlaiset energiaratkaisut uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden luovat ratkaisut asumisessa, liikenteessä,  teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa edellyttävät uusia innovaatioita ja teknologioita.

Suomessa on monia aloja, joilla voimme olla näissä edelläkävijoitä. Itse perustamani yritykset ovat tuoneet Suomeen ja vientimarkkinoille älykkäitä liikennetratkaisuja, joilla säästetään ajamista, polttoainetta ja liikenteen päästöjä. Bioteknologia on Suomelle suuri mahdollisuus runsaiden metsävarojen maana. Uusioituvan erergiaratkaisujen osalta olemme vielä jälkijunassa moniin naapurimaihimme verrattuna.

Määrätietoinen tutkimustoiminta, nuiorien yritysten rahoitus ja uusien alojen korkeatasoinen koulutus ovat avainasemassa. Ilmastonmuutosta vähentäessä voimme tehdä sitä myös laajemmin kuin vain Suomessa ja sillä luoda pitkäjänteistä hyvinvointia ja työpaikkoja.