Liikenteen tehottomuus synnyttää uutta

Maailman liikenteessä hukataan resursseja 15 triljoonan dollarin edestä systeemitason tehottomuuden vuoksi on IBM:n Institute for Business Value arvioinut. Summa vastaa noin 28 % maailman bruttokansantuotteesta. Arvion mukaan vielä tehottomampaa globaalisti on mm.  terveydenhuolto.  Joka tapauksessa tehostamismahdollisuudet liikenteessä ovat mittavat ja niiden hyödyntäminen edellyttää liikenteen digitalisaatiota ja uusien liiketoimintamallien omaksumista liikkumiseen, autoiluun ja kuljetuksiin liittyvissä toimialoissa.

Ei ole näin ollen ihme, että Tekes – eli siis Suomen valtio – on asettanut yhdeksi tärkeäksi painopistealueekseen älyliikenteen kehittämisen – eli yritysten tukemisen uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseksi tuomalla lisää älykkyyttä, digitaalista tiedon hallintaa ja tietopalveluita, liikenteeseen.  Ajatuksena ei ole pelkästään parantaa Suomalaista liikennetä – vaan vielä tärkeämpänä luoda uutta ylivertaista vientkelpoista osaamista.

Paikantamiseen ja ajotiedon välittämiseen liittyvillä järjestelmillä on tehostettu jo tänä päivänä lukuisten kuljetusorganisaatioiden  ja liikkuvan henkilöstön toimintaa. Tulevina vuosina muuttuu autojen huoltaminen, katsastaminen, autovakuuttaminen, ajamisen maksaminen viimeistään sähköautojen myötä, auton omistaminen, joukkoliikenteen palvelut jne. Kokonaan uusia liiketoimintamalleja syntyy vanhojen rapistuessa. Radikaalit ja edelläkävijät synnyttävät uutta ja korjaavat siitä hyödyn – yhteisen tehostamisen ja päästöjen vähentämisen ja liikenteen turvallisuuden parhaaksi.