Liikennekaari – lunastaako se lupauksensa uuden luomisesta ja päästöjen vähentämisestä ?

Hallituksemme ja erityisesti Liikenne- ja viestintäministeriö on tuonut reippaalla tavalla eduskunnan käsittelyssä jatkavan liikennekaari-lainsäädäntötyön esille. Liikennekaaren on kerrottu mullistavan Suomen joukkoliikenteen, luovan kasvua ja innovaatioita sekä edesauttavan liikenteen päästöjen vähentämistä. Tavoitteet ovat laajasti kannatettuja ? Miten lupaukset voivat realisoitua ?

Liikennekaari käsittää koko liikennesektorin tieliikenteen osalta joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen, raideliikenteen, laivaliikenteen ja ilmailun. Kenttä on laaja ja kyse on lainsäädäntötyöstä. Lainsääntäjälle ja virkamiehille on ymmärrettävästi mahdoton tietää, miten uudenlaiset liiketoimintamallit rakentuvat ja miten uudet palveluinnovaatiot realisoituvat. Silti on tärkeää edetä tämän tärkeän vision kanssa.

Osallistuin tänään liikennekaaren sidosryhmien kuulemistilaisuuteen. Virkamiesesityksessä, kuten julkisuudessakin ns. MaaS (Mobility as a Service) -konsepti painottui liikennekaaressa muita säädösalueita voimakkaammin. Ajatushan rakentuu siten, että syntyy uudenlaisia ”joukkoliikenneoperaattoreita”, jotka helppokäyttöistä mobilikäyttöliittymää (Mobile apps) hyödyntäen tarjoavat ihmisille esimerkiksi kuukausilippua, joihin yhdistyy eri kulkumuotojen käyttö.

Edellä olevan mahdollistaminen edellyttää lainsäädäntötyötä ja ”julkisten rajapintojen avaamista” kuten liikennekaaren valmistelussa sanotaan.

Jo tämä yksi uusi palveluvisio sisältää paljon määriteltäviä asioita, jotka realisoituvat vasta toimijoiden edetessä asiakkaiden kanssa.

Valmistelutyön tekee haastavaksi se, että oletettu palvelumalli ei ehkä toteudukaan ajatellun mukaisena. Julkisten toimijoiden käyttöön nivoutunee yksityiset autovuokrayhtiöt tai ns. carsharing-toimijat, jolloin palvelurajapinnat on saatava toimimaan myös näiden organisaatioiden kanssa. Liikenteen kuluttajat voivat haluta nivoa palveluunsa muitakin kuin liikkumisen varauksia. Kulkuneuvoihin kaivataan laitteita, joilla tarvittavat sovellukset ja täsmällisyys hallitaan. Näissä on omat rajapintansa – erityisesti, jos halutaan vaihtaa liikenneoperaattoria.

On hyvä, että liikennekaaren julkikuvassa keskitytään tiettyihin kohteisiin, vaikka valmistelu kattaakin hyvin laajan alueen ja yksityiskohtia hyvin monessa kohdin.

LVM:n alustavasti valmistelema väyliä hallitsevan viraston yhtiöittäminen perustaksi käytön perustaiselle maksamiselle on linjassa liikenteen säädösten vapauttamiselle ja uusien innovaatioiden mahdollistamiselle, mutta edellyttää seuraavaa vaihetta lainsäädäntötyössä.

On muistettava, että liikennekaari sinällää on vain säädösten kehittämistä. Alan pitkään eteenpäin mennyt digitalisaatio, telamatiikka ja ajoneuvoihin liittyvä vietintä on kehittynyt yrityspuolella kuitenkin siihen vaiheeseen, että liikennekaari voi toimia sysääjänä ja innostajana.

Liikennekaari yhdessä yrityspuolen toimien kanssa voi kyllä lunastaa lupauksensa myös vietiteollisuuden rakentamisessa.