Yrittäjyys yhteiskunnan muutoksen keskiössä

Yhteiskuntamme muutostahti jatkaa kiihtymistään. Samalla useat ongelmat kuten ilmastonmuutos ja sen seuraukset yksilöille ja ympäristöllemme, väestönkasvu ja konfliktien seurauksena tapahtuva muuttoliike tulevat entistä haasteellisemmaksi ja globaalimmiksi. Teknologian kehitys vaikuttaa kasvavasti ihmisten elämään ja muutoksen vauhtiin.

Voimme kysyä missä on avaimet tarvittavan, riittävän nopean muutoksen toteuttamiseksi maailmamme haasteiden hallitsemiseski ja ratkaisemiseksi. Onko se maiden hallituksilla, yksilöillä, kansalaisliikkeillä, yrityksillä vai yrittäjillä ?

Uskallan väittää, että yrittäjät ovat entistä entistä enemmän muutoksen keskiössä – ja nimenomaan yrittäjät, joilla on intohimona ja haluna tehdä maailmaa paremmaksi. Yrittäjiksi voidaan nähdä myös yksilöt, jotka luovat omasta aloitteesta muutoksen, kuten Stop Wasting Food -liikken perustaja Selina Juul, eikä vain suurmenestyjinä nähdyt yrittäjät kuten Mark Zukkenberg, Steve Jobbs ja Elon Musk.

Travittavassa muutoksessa esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ovat hallitukset ja kansalaiset tietysti oleellisessa roolissa, mutta riittävän nopean  muutoksen aikaansaamiseksi ja uusien tarvittavien innovaatioiden realisoimiseksi yrittäjät ja yritykset nousevat polttopisteeseen. Uusien, eettisesti ja moraalisesti oikeista tavoitteistaan lähtevien yritysten synty ja kehittyminen on oleellisen tärkeä maailman parantamisessa. Liikkellelähdössä on aina kyseessä jostain yksilöstä tai ryhmästä yksilöitä –  yritäjistä sanan oikeassa merkityksessä.

Tällä viikolla Nordic Business Foorumissa kuulimme muutamia häikäiseviä esityksiä. Näistä yksi oli 23-vuotiaan Hollantilaisen yrittäjän Boyan Slatin haastattelu hänen toimistaan kaikkien merien puhdistamiseksi muovijätteestä – ei enenpää eikä vähempää.