Sote-uudistus kertarysäyksellä on valtava riski

/HS mielipide 2.1.2015/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä kirjoittaessaan (HS mielipide 29.12.) professori Mirja Satka ja tohtorikoulutettava Heidi Muurinen totesivat osuvasti, että tällä historiallista murrosta läpikäyvällä alalla maaliin kehittämisessä pääsee vain askel kerrallaan.

Suomessa hallitus ja parlamentaarinen ryhmä pyrkivät nyt saattaamaan sote-asiat oleellisesti parempaan tilanteeseen maan kattavasti yhdellä kertarykäyksellä. Samaan aikaan hyvin erilaisilla seuduillamme ja eri tilanteessa oleville aluieille ollaan päättämässä 5 järjestämisvastuualuetta ja noin 19 tuottamisvastuualuetta sekä lait ja säännökset uudenlaisen toimintatavan järjestämiseksi. Ilman askeleittaista etenimistä uudistus tuskin onnistuu.

Koko Sote-kenttä on erittäin laaja, vaativa ja monisäikeinen ja siihen nivoutuu lukuisien kuntien ja alan kuntayhtymien tilanne. Kaikkialla Suomessa on meneillään lukuisa määrä suuria ja pieniä alan kehitämishankkeita. Niiden nivominen rakenneuudistukseen ei ole helppoa. Miksi mittavan kokoisen Uudenmaan ratkaisut olisi tehtävä samanaikaisesti vaikkkapa Kainuussa tehtävien rakenneratkaisujen kanssa ? Virheet lainsäädännössä on vaikea ja hidas korjata.

Satkan ja Muurisen asiantuntija-arvio siitä, että kehittämistoimet onnistuvat edettäessä maaliin askel kerralla ei koske nykymaailmassa vain Sote-palveluja. Uusien innovatiivisten palvelumallien kehittämisessä on laajemminkin siirrtty uudenlaisiin menetelmiin.

Enää ei uusia menestyneitä palvelumalleja digitalisoituvassa yhteiskunnassamme tuoda asiakkaille perinteisten suunnitelumenetelmien kautta. Uudet palvelumallit annetaan pienelle joukolle aikaisessa vaiheessa ja palautteen avulla tehdään jatkuvasti korjausliikkeutä, jotta voidaan synnyttää menetyviä palveluita ja laajentaa käyttäjäkuntaa. Myös Sote-uudistuksessa tulisi edetä askeleittain– ottamalla vaikkapa jotkut Suomen alueet pilottikohteiksi.

Kerralla tehty Sote-rakennemuutos voi pahimmillaan paitsi johtaa tehottomasti toimiviin rakenteisiin myös pysäyttää sen jatkuvan palveluiden kehitystyön, jota monessa kuntayhtymässä ja kunnassa nyt tehdään.