Palveluvientiin panosta

Palvelujen kehitys luontokestävän talouskasvun vauhdittamiseksi on korkean palkkatason maassa, kuten Suomessa, ensiarvoisen tärkeää. Kasvuyrityksistämme vuonna 2012 oli 55 % palveluyrityksiä. Myös suurten teollisuusyrityksen viennin kasvussa palvelujen merkitys on oleellinen. Tosin Paltan eknomisti Matti Paavonen totesi Kauppalehdessä 24.2., että palveluvienti on finanssikriisin jälkeen supistunut ja sopistuminen on syntynyt ennen muuta teollisuusyrityksistä.

Uusien innovatiivisten palvelumallien ja -yritysten kehittyminen on talouden tasapainotamiselle oleellista. Palveluja tuottavien kasvuyritysten taivalta on monipuolisesti edistettävä. Tässä digitalisaation merkitys on tärkeässä asemassa.

Nykyisiin liiketoimintamalleihin on haettava aktiivisesti uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja. Näitä löyty niin vakuutysyhtiöissä, autohuoltokorjaamoissa kuin nosturimaailmassa. Helppokäyttöiset appsit ja pilvipalvelut rynnivät kaikkialle. Esimerkkinä vaikkapa älyautoilun uudet mahdollisuudet, jossa kännykkä appsien avulla voidaan hallita kulkenista ja sen maksamista eri liikennevälineissä ja oman ajamisen palveluissa turvallisuuden tehokkuuden parantamisen ja päästöjen vähentämisen osalta.

Mitä Suomessa on tehtävä, jotta palveluyritysten kasvua helpotetaan ? Paljon on jo tehty esimerkiksi Tekesin ohjelmissa ja koulutuksessa sekä yhteistyössä tutkimuksen ja yritysmaailman välillä. Monta asiaa on vielä tehtävissä kun tietoisuus palveluiden uudenlaisen kasvun merkityksestä pidetään esille laajasti yhteiskunnassamme.

Innovatiivisten palveluinnovaatioiden synty ja kehitys uusina vientialoina on oltava polttopisteessä muidenkin kuin peliyhtiöiden osalta.