Nokia tutkimuskohteena – yrityskulttuurin suuri merkitys

Nokian historia on tärkeä osa Suomen lähiajan historiaa. Jyväskylän yliopiston Strategian ja yrittäjyyden laitos järjesti 13.3.2023 Nokian historiat-seminaarin Helsingin tieteiden talolla ja sain olla mukana puhumassa 1980-luvun murroksesta ja kirjastani Nokian kokemusteni ollessa polttopisteessä. Nokian historiaa ja tapahtumia tutkineiden prof. Juha-Antti Lambergin, Tuomas Pakarisen ja Antti Sihvosen antoisen esitysten lisäksi kertoivat entiset nokialaiset Simo Salminen ja Timo Hannukainen Nokian matkapuhelimien hyperkasvusta ja erityisesti Nokian yrityskulttuurin keskeisen tärkeästä merkityksestä suuressa kasvussa.

Antti Sihvosen ja Juha-Antti Lambergin tiimin tutkimuksessa sattumusten vaikutuksita Nokian kehitykseen ja tapahtumiin nousi erityisen kiinnostavuutensa vuoksi kovasti keskustelua. Heidän esityksessää valtataistelun ja erilaiset ”valtablokkien” muodostuminen ja taistelu nousi yllättävästi esille. Tämä palautuu vahvasti yrityksen kulttuuriin, sen arvoihin ja ihmisten ja erityisesti johtvassa asemassa olevien henkilöiden etiikkaan. Keskusteltiin myös siitä, oliko kyse ”sattumista” vai enemmänkin ulkoa tulleista ”yllätyksistä”.

Itselleni Nokian kokemusten myötä Nokian kulttuuri ja kirjoittamattomat ja kirjoitetut yritksen arvot nousivat jo varhaisessa vaiheessa hyvin oleelliseen asemaan arvioidessani Nokian menestystä tai menestymättömyyden ja kriisien jaksoja. Kun yrityksen arvot ja vahva Nokian vapautta, vastuuta ja yhtiön etua korostava kulttuuri on ollut vallalla, Nokia on menestynyt. Kun arvot ja kulttuuri ovat rapautuneet, käännös on tapahtunut alaspäin.

Olen kuvannut esittelemässäni kirjassani 1980-luvun tapahtumia Kairamon ja Vuorilehdon johdossa. Lisäksi analysoin keskustelussamme sitä, miten Nokian vahva kulttuuri ja arvot olivat organisaation kovan kasvun myötä rapautuneet ennen matkapuhelin-liiketoiminnan romahdusta.

 

Yllä olevassa kuvassa on ”vanhoja” Nokialaisia, jotak osallistuivat seminaariimme.