Luistelukentän hoito on lähipalvelua – lähidemokratiasta on keskusteltu aivan liian vähän kuntauudistusta suunniteltaessa

/HS mielipide 25.3.13/ Pääkirjoituksessaan  22.3.13 Helsingin Sanomat kertoi  keväisin toistuvasta  ongelmasta luisteluratojen hoidon lopettamisesta pakkasten jatkuessa. Helsingin tilanne  osoittaa yleisemminkin, että suurissa kaupungeissa laiminlyödään asukkaille tärkeitä palveluita, kun päätöksenteko ja hallinto etääntyy kauas.  Kun on riittävän kaukana asukkaista, niin on helppo piloutua taakse.

 

Pienessä Kauniaisten kunnassa luistelu on jatkunut sen ulkokentällä ja kentästä on huolehdittu, kun pakkaset ovat jatkuneet. Asukkaat tietävät keneen otetaan yhteyttä, jos tarvitseen muistuttaa pakkasten jatkumisesta.  Sitä vastoin  Helsingissä Lauttasaaren tunnollisen  liikuntapaikanhoitajan  huolehtii kentän ylläpidosta vastoin kaupungin päättäjien ohjeita.

 

Moni  haluaa, että koko metropolialue yhdistettäisiin yhdeksi kunnaksi. Luisteluratojen kevätkunnostus toimii  esimerkkinä siitä, miten elämän laatu huononisi tässä tapauksessa monien lähipalveluiden osalta.

 

Lähidemokratiasta ja lähipalveluista on keskusteltu aivan liian vähän kuntauudistusta suunniteltaessa.