Vihreä elpymispaketti on oikea-aikainen

Valtiovarainministeriön 16.3. esittelemän elvytyspakettiehdotuksen osalta on käyty keskustelua siitä jäävätkö vaikutukset 2,7 miljardin euron panostuksesta vain lyhytaikaiseksi vai voidaanko toimilla vaikutta pitkäjänteisesti. Elpymisrahastosta on suunniteltu ohjattavan ns. vihreään siirtymään noin puolet. Taitavasti toteutettuna panostuksella voidaan vauhdittaa yrityskenttämme kilpailukyvyn vahvistumista lyhytaikaista elvytystä paljon  merkittävämmällä tavalla.

Tilaisuus on nyt oikea-aikainen. Alkaneen vuosikymmenen aikana yritysten markkinaympäristö tulee muuttumaan kiihtyvällä tavalla. Suurimpana muutosta tuovana tekijänä on ilmastokriisi ja luonnon resurssien ylikäyttö. Paine ja toimet sijoittajilta ja lisääntyvät kertautuen kaiken aikaa ja tämä todella vaikuttaa muutoksen nopeutumiseen. Tulevaisuuden menestyvät yritykset ja alueet ovat niitä, jotka ovat ajoissa luoneet näihin haasteisiin toimivat tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Tämä korostuu myös EU:n Green Dealissa ja EU:n elvytysrahaston tavoitteissa.

Olemme tässä muutoksessa tulossa aallon harjalle ja Suomen on syytä olla siinä etujoukossa. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen korosti tiedotustilaisuudessa elpymisrahoituksen vipuvaikutusta yhdistämällä panostukset yksityisen rahoituksen kanssa. Tästä tulee nyt tehdä konkretiaa. HS pääkirjoitus 17.3. kehotti elvytyksestä osuvasti: ”ettei se hajoa pieniksi murusiksi sinne tänne”  ja toivoi toimien kohdistuvan talouden vihreään uudistamiseen. Koronan pakottama elvytys voi olla vaikuttamassa meitä vastaamaan suuriin  ympäristöhaasteisiimme sekä  muuttamaan yritystemme ja yhteiskuntamme kilpailukykyisen toiminnan perusteita.