Kauniaisten keskustakorttelista luontoystävällinen näyteikkuna

KG 14.11.2022/Kauniainsten keskeisimmällä paikalla sijaitsevan kaupungintalokorttelin kaavoitusprosessi ja etenemisestä päättäminen on kestänyt jo noin kahdeksan vuotta ja edelleen ratkaisu on levällään. Demokraattisesti ja avoimesti toteutettu kaavoitusprosessi on arkkitehtikilpailuineen ja lukuisine muutoksineen päätöksentekijöiden ja kuntalaisten kuulemisien pohjalta maksanut monia satoja tuhansia sekä kuluttanut virkamiesten ja päättäjien resursseja. Kauniaisten ytimessä arvokkaimmalla tontilla seisoo kaupungintalo, jonka osalta on selkeästi päätetty, että sitä ei kannata saneerata sisäilmahaasteineen. Kustannus olisi kohtuuton. Sen ympärillä on maa-aluetta, joiden palvelu viheralueina tai muuten on nykyisellään vajavainen.

Keskustakortteli voitaisiin toteuttaa materiaalivalinnoin ja ratkaisuineen, jotka tukisivat ilmastopäästöjen vähentämistä ja ohjaavana tekijänä olisi resurssitehokkaat kiertotalouden mukaiset ratkaisut. Kauniasten paraatipaikalla olevat rakennukset ja viheralueet voisivat kuvastaa kaupungin vastuullista toimintatapaa. Kaavoitus olisi kuitenkin saatva etenemään yhdessä vastuullisten ratkaisujen suunnittelun kanssa.

Prosessin alussa päätetyssä linjauksissa on suunnittelun perustaksi kirjattu luonnon läheisyyden ja kaupunkimaisuuden yhdistäminen ja työssä on hyödynnetty alan valittuja ammattilaisia. On selvää, että mikään ratkaisu ei voi tyydyttää kaikkia. Asiantuntijoiden ja päättäjien roolit näyttävät kuitenkin jossain kohdin sekoittuneen. Arkkitehtuurisia ja muita muutosehdotuksia on riittänyt.

Poliittisten päättäjien tehtävänä on luoda linjat ja löytää ratkaisut kuntalaisten hyväksi sekä tässä työssä hyödyntää ammattilaisia valmistelemaan parhaat ratkaisut. Ilman yhteistä sopimista pattitilanne jatkuu. Jos nyt heitetään roskiin koko tehty valmistelutyö lukuisine parannuksineen ja vaihtoehtoesityksineen ja käynnistetään uusi prosessi arkkitehtikilpailuineen, valmistelu ennen rakentamista kestää se helposti viidestä kymmeneen vuotta. Jos päättäjien halu kompromisseihin ei muutu, uusikin kaavoitusprosessi voi tyssätä.

Nyt ollaan siinä tilanteessa, että virkamiesten esittämien useiden vaihtoehtojen lisäksi on arkkitehtitoimistolle annettu vielä uudet ohjeet, joissa pitkän mallinen rakennus jaettaisiin keskeltä, jolloin monien kauhistelema rakennuksen pituuden antama vaikutelma saadaan lievenemään.

Valittujen päättäjien on nyt otettava vastuu siitä, että asia saadaan vihdoin etenemään. Tämä on myös kuntamme talouden kannalta hyvin merkityksellinen. Myös kaavoituksen kokonaisuuden kannalta päätös on ehdottoman tärkeä. Voihan olla, että tuo ongelmaiseksi todettu kaupungintalo seisoo tuossa ja mikään ei muutu. Tätä toivetta kukaan päättäjä ei ole käsittääkseni lausunut ääneen. Kuntalaisilla on oikeus odottaa, että päättäjät kantavat vastuunsa ja ovat valmiita kompromisseihin hankalissakin päätöksissä.