Suomen talous jaloilleen

Suomen talouden heikko tila on kaikkien meidän tiedossamme. Taloutemme rattaat eivät pysty huolehtimaan julkisen vallan palveluista nykymuodossaan. Samaan aikaan työiän ohittaneen väestön osuus kasvaa nopeasti. Hallitus touhuaa syvenevien leikkauslistojen kanssa ja haluaa kyykyttää siinä sivussa työmarkkinajärjestöjä. Työntekijöitä ei riitä hoitamaan vanhenevaa väestöämme ja yrityselämä huutaa lisää osaajian ulkomailta, kun suomalaiset eivät riitä. Säästämällä ei hyvinvointiamme […]

Kokemukseni kirjana 1980-luvun murroksesta Nokia-ajaltani

Moni ystäväni oli Nokia-aikaisia tarinoita kerrottuani ehdottanut, että kirjoittaisin kirjan tapahtumista, joissa olin mukana ja joita kohtasin tuolloin. Olin nuorena miehenä Nokian murroksen ytimessä pääkonttorin eli keskushallinnon strategiaosastolla yritysuunnittelupäällikkönä. Ja sitten pääjohtaja Kari Kairamon itsemurhan jälkeen Nokia Matkapuhelinryhmän eli Nokia-Mobiran yrityssuunnittelujohtajana. En suhtautunut vakavasti moneen vuoteen noihin ehdotuksiin kirjan kirjoittamisesta. Syksyllä 2021 Jyväskylän yliopiston strategiapuolen […]

Kilometrivero toisi valtiolle tuloja oikeudenmukaisella tavalla

HS 8.1.2024/ Julkisen talouden ongelmat ovat muodostuneet mittaviksi ja Suomen kokonaisveroasteen laskuun on vaikuttanut erityisesti autoverotuksesta saatujen tulojen väheneminen. Tämän taustalla on autoveron – auton hankinnan yhteydessä maksettava veron -riippuvaisuus ostettujen autojen päästötasosta. Sähköautojen ja vähäpäästöisten autojen lisääntyminen on näin heikentänyt valtion tuloja askeleittain miljardeilla. Ongelma on ollut tiedossa ja ennakoitavissa jo vuosien ajan. AHelsingin […]

Kansainväliseltä yhteisöltä odottaisi tasapuolisuutta Hamas-Israel konfliktissa

Hamasin karmaisevan raaka Israelilaisten yllätykseksi muodostunut hyökkäys ja siviilien tappaminen noin viikko sitten on johtanut siihen, että Israel on pommittanut miehittäjän ominaisuudessa palestiinalaisten asuttamaa Gazan aluetta ja lähes 3000 ihmistä – siis siviilejä – on kuollut. Näistä kolmannes on arvion mukaan lapsia. Siis Israelin toimet ovat jo nyt siviilien kuolemien määrissä ylittänyt selvästi Hamasin teurastamien […]

Uudellemaalle tulisi tehdä yksi hyvinvointialue

HS 24.9.2023/ Helsingin Sanomat kertoi 15.9.20023 Husin kriisistä. Taloudellinen tilanne on vakava, ja tehohoidostakin ryhdytään karsimaan. Tilanne on ollut varsin ennustettava, ja se kytkeytyy edellisen hallituksemme päättämään sote-uudistukseen. Siinä toteutetut rakennemuutokset eivät tue terveydenhuollon kiristyvän tilanteen tehostamisen päätöksentekoa ja kehittämistä. Jo Juha Sipilän hallituksen valmistellessa sote-uudistusta eräänä muutoksen perusteena pidettiin sitä, että hoitoketjut tulee yhdistää […]

Yritystoiminnan menestys edellytyksenä valtion velan hoidolle

Orpon hallituksen ensimmäisen budjetin valmistelu näyttää johtavan kovin alijäämäiseen talouteen ja yli 10 miljardin lisävelan ottoon kovaan ääneen toistetuista ”talous kuntoon” -puheista poiketen. Säästämällä ja hätäisillä kustannusten leikkauksilla ei taloutta saada raiteille erityisesti kasvaneiden korkomenojen ja itse aiheutettujen rakenteellisten ongelmien kanssa. Näin mittavassa velkaantumisen kierteessä ainoa  realistinen mahdollisuus velanoton lopettamiseen on talouden suotuisa kasvu. Tämä […]