Home » Aktiviteettini

Aktiviteettini

Yhteiskunnallisesta  aktiivisuudestani

Kansainvälisen yritystoiminnan johtamisammattini rinnalla ja jatkumona olen ollut mukan muussakin yhteiskunallisesssa ja poliitisessa vaikuttamisessa.

Tällä hetkellä esillä olevaan Sote- ja maakuntauudistus -asiaan ja tarpeeseen perehdyin tiiviisti toimittuani Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän luottamustoimessa HYKS-lautakunnassa viiden vuoden ajan vuosina 2013- 2017 . Luottamustoimeen minut asetti tuolloin pääkaupunkiseudun Vihreät. Taustastani johtuen olen erityisesti perehtynyt terveydenhuollon johtamisjärjestelmien kehittämistarpeisiin.

Olen kantanut huolta hiilidioksidin liiallisten päästöjen vaikutuksesta ilmastoomme ja muista ekologisista maapallon ongelmista jo paljon aiemmin kuin asia on noussut suuren yleisön yhteiseksi asiaksi. Paitsi, että omassa yritystoiminassani olen asettanut tavoitteeksi kehittää sellaisia ratkaisuja, joilla vähennetään liikenteen päästöjä sekä Suomessa, että ulkomailla, olen tehnyt merkittävästi yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tällä alueella. Lähinna liikenne- ja viestintäministeriön suuntaan ja alan järjestöissä  olen vuosien varrella pyrkinyt edesauttamaan sellaisten palvelu-, autovakuutus- ja maksuratkaisujen kehittämistä, joilla tutkitusti voidaan vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä ja kuormitusta luonnolle. Itse ajan sähkö-hybridiautolla ja junalla.

Vuonna 2015 laitoin itseni likoon tukemalla Juha Sipilää ja hänen vetämäänsä uudenlaista Keskustaa, koska näin sen parhaaksi vaihtoehdoksi saada poliittisellekin puolelle palautettua toimiva johtajuus maan edun nimissä. Jaoin monen kanssa turhautuneisuuteni Kataisen hallituksen saamattomuuteen. Asetuin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Päätökseeni vaikutti erityisesti Juha Sipilän uudenlainen ote yhteisten asioiden hoitamisessa ja hänen pyyntönsä lähteä mukaan. Hänen rehellinen mutkattomuutensa, määrätietoisuutensa, asioiden tekeminen yhdessä ja huolellinen asioihin perehtyminen ennen päätöksentekoa ovat arvoja, joita tarvittiin. Päätin tukea osaltani hänen tietään pääministeriksi. En ole katunut ryhtymistäni. Tosin kampanjani aikainen kahden yhtiön samanaikinen johtaminen verotti mahdollisuuksiani panostaa vaalityöhön.

Tätä kautta olen ollut mukana esimerkiksi Keskustan Ympäristö- ja energiapoliittisen ohjelman laatimisessa. Ohjelmasta tuli hyvä ja uskon sen olevan tarvittaessa hyvä perusta myös ilmaston muutoksen torjunnan toimissa  kansainvälisen yhteistyön ja Suomen omien toimien osalta. Aktiiviset ympäritotavoitteet ovat nyt hyvin esillä useimpien puolueiden ohjelmissa ja toimissa.

En näe politiikkaa jonkun yhden tai joidenkin ryhmienn etujen ajamisena, vaan omien perusteltujen kantojen käytäntöönviemisenä yhteisen edun nimissä.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish