HUS-mallin soveltaminen koko maassa toisi säästöjä

Hallitus on hämmästyttänyt kompastelullaan  sote- ja  kuntauudistustoimissaan.  On keskitytty kinastelemaan kunta- ja sotealueiden jaosta ja koosta ja erkaannuttu toimista, joilla terveydenhuoltoamme todella parannetaan ja tehostetaan. Näitä toimia ovat ruohonjuuritasolle ulottuvien  prosessien, toimintatapojen, hoitoketjujen ja tietojärjestelmien kehittäminen  sekä  uusimman  tutkimuksen  hyödyntäminen kliinisessä työssä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri(HUS), joka tukeutuu sen osana toimivan yliopistosairaala HYKSin erikoisosaamiseen,  on viime vuosina osoittanut konkreettisia taloudellisia ja toiminnallisia saavutuksia. Kehittämisestä ja tehostamisesta johtuvat vuosisäästöt Uudenmaan alueella ovat olleet noin 300 miljoonaa euroa  ja  asukasta kohden maan huippua.  Sairaalakokonaisuus on omaa luokkaansa Suomessa mitattaessa potilaskustannuksia ja potilaskustannusten alenemista. Uudenmaan kuntien omistaman HUS:n sairaalakokonaisuuden johdolla ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ja taito kehittää sen palvelukykyä ja tehokkuutta. Tähän on sisältynyt eri yksiköiden ja osaamisaluieden organisoiminen tarkoituksenmukaisen kokoisiksi. Kuntien

(More)…

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish