Käytön mukainen autovero on nykyistä parempi

Suoriteperusteisiin maksuihin siirtyminen olisi ympäristöä säästävää ja taloudellista. Se myös tarjoaisi autoilijoille monia uusia palveluita. Suomi ja Tanska ovat EU-maista ne, joissa auton hankinnasta maksetaan vielä merkittävää veroa. Tämä hidastaa autokannan uusiutumista vähäpäästöisemmäksi. Monet asiantuntijat ovatkin vaatineet nykyisestä autoverojärjestelmästä luopumista. Viimeksi liikenneministeri Kyllönen on ponnekkaasti tuonut esille autoverojärjestelmän muuttamisen etuja myös oikeudenmukaisuuteen ja liikennepoliittisiin etuihin vedoten.

Käyttöön perustuvaa autoverotusta vastustetaan virheellisin taustatiedoin

Turun Sanomat perusteli näyttävästi 18.10.2011 Liikenneministeri Merja Kyllösen esille tuomaa satelliittiperusteista tiemaksujärjestelmää miljardiluokan hankkeeksi ja asiantuntijoiksi nimeämiensä tahojen esittäminä mahdottomaksi toteuttaa. Haastatellut Autoliiiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja liikenneneuvos Lassi Hilska eivät selvästikään ole perehtyneet EU:ssa valmisteltuun ja Suomessa alan merkittävien yritysten ja viranomaisten  yhteistoiminnassa usean vuoden pilotoituihin ja valmisteltuun toteutustyöhön.  Malli on oleellisesti erilainen kuin haastatellut erheellisesti päättelevät. Oleellinen ominaisuus Suomessa valmistellussa ja EU:ssa linjatussa ratkaisussa on se, että järjestelmää ei rakenneta tiemaksuja varten tai julkisen vallan kustannuksella, vaan se toteutetaan autoilijoiden palvelulähtökohdista.

Tekes-tuen korvaaminen verohelpotuksilla olisi virhe

Kauppalehti uutisoi 26.9.2011 etusivullaan näyttävästi otsikolla ”Ylimielinen Tekes ärsyttää yrittäjiä”. Sisäsivuilta ilmeni, että parikymmentä lähinnä ilman nimeään kirjoittanutta vastaajaa oli kirjoituksen lähteenä. Johtavan talouslehtemme teksti on räväkkää vähäisellä aineistolla. Jos yrittäjäkunnasta tulisi pelkästään hymiseviä ja tyytyväisiä kannanottoja, tarkoittaisi se sitä, että Tekes olisi jakanut leväperäisesti yhteisiä rahojamme. Eivät pääomasijoittajatkaan sijoita rahaa jokaiseen hakevaan yritykseen. Seula on äärimmäisen tiukka, Suomessa jopa liiankin tiukka. Tekesin seula on pääomasijoittajia väljempi, kuten tulee ollakin. Täysin ei Tekeskään voi aina osua maaliin. Olen itse istunut yrittäjänä ja yritysjohtajana sekä hylkäys- että hyväksymispäätösten kanssa. Harmitus on ymmärrettävää, kun päätös on kielteinen asiassa, johon itse uskoo. Julkisuudessa esitetyt kannanotot uusien innovatiivisten liiketoimintojen tukirahojen korvaamisesta verohelpotuksilla tai pääomasijoittajien verohelpotuksilla olisi virheellinen ratkaisu Suomen tulevaisuudelle. Tekesin tehtävä on vaikea

(More)…

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish