Vireä harrastus- ja vapaaehtoistoiminta

Urheilu-, kulttuuri- ja muiden harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja huolenpito on keskeistä kuntamme elinvoimaisuuden ja viihtyisyydenn kehittämisessä. Liikunta ja urheilu luo yksilölle hyvinvointia ja terveyttä – lapset ja nuoret kasvavat mahdollisuuksien kautta elinikäiseen liikkumiseen. Tätä ei voi liiaksi korostaa – sen olen omien lasteni kasvamisessa pyrkinyt toteuttamaan. Jokaisessa iässä liikunnan merkitys on muistetava, kun kaupunkimme luo mahdollisuuksia yhdessä seurojen ja vapaaehtoistoiminnan kanssa. Taide- ja kulttuuri tuo merkitystä ja hyvinvointia.

Kauniaisten toimivaa yhteisöllisyyttä voi ja tulee valtuustosta käsin edesauttaa tukemalla eri yhdistyksiä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien edellytysten jatkuva kehittäminen niin sosiaalitoimessa, toisista huolehtimisessa kuin eri harrastusmahdollisuuksissa tulee olla kuntamme jatkuvassa huolenpidossa. Tämä tukee osaltaa hyvin hoidettuja kunnan peruspalveluja.

Olen pieneltä osaltani toiminut aktiivisesti  Kauniaisten kulttuuri- ja musiikkielämässä. Kauniaisten Musiikkijuhlat on yksi hieno esimerkki, miten ratkaisevalta osin vapaaehtoisvoimin ja kaupunkimme suotuisalla tuella on pieneen Kaupunkiimme rakentunut kansainvälisestikin korkeatasoinen vuosittainen tapahtuma. Olen siinä hallituksesta ja nyt puheenjohtajan tehtävästä käsin pyrkinyt tekemään asiassa  osani ja olen ylpeä festivaaleistamme.