Varhaiskasvatuksen ja nuorison kattava huolenpito

Lasten ja nuorten kehittyminen tasapainoisiksi kansalaisiksi antaa oleellisen perustan yksilöille ja yhteiskunnalle.  Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme voimavara ja meidän on huolehdittava, että jokaisen oma potentiaali saadaan tasapainoisesti kehittymään.

Päiväkotien ja koulujen laadukkaan toiminnan huolehtimisen lisäksi on tehtävä entistä enemmän syrjäytymisen ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.

Koulutoimi ja päiväkodit sekä yhteistyö vanhempien kanssa  toimii jo laadukkaalla tavalla sekä ruotsin- että suomenkielisissä kouluissa. Tukiopetuksen toimivuudesta on edelleen huolehdittava tarvittavin resurssein. Suomenkielisten koulun tilojen osalta on tehtävä tarvittavat laajennukset keskittyen Kasavuoren kouluun.

Nuorison osalta on huolehdittava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja aktiiviseen yhteityöhön koulujen kanssa.